Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
896 alb 93 402 zobrazení 5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.

reklama

31 fotek, 7.3.2005, 55 zobrazení,
Neuvěřitelné " město" v Paříži.
81 fotek, březen 2008, 35 zobrazení,
Moje dovolená ve Francii. 2007.
6 fotek, 28.9.2008, 90 zobrazení,
Moje dovolená snů.
Odkaz : www.seniortip.cz, Středozemní moře afric. pobřeží 29.8.2008 / fotogalerie H.P., veřejná galerie dole " starší/
248 fotek, srpen 2008 až leden 2009, 353 zobrazení,
Moje dovolená snů v Africe.v roce 2009.
184 fotek, 12.1.2013, 46 zobrazení,
Den pro aktivní seniory se soutěžemi v poskytování 1.pomoci 25.5.2013 v Třebovicích.

Děkujeme za příjemný, soutěživý i když deštivý den.Byli Jste skvělí.!!

Foto: Hana Papežová
58 fotek, 11.2.2005, 46 zobrazení,
Procházím výstavou beze slov.
Odkaz: www.seniortip.cz, 100 let NDM v Muzeu v O. 12.11.2007/ fotogalerie H.P., dole " starší"/
71 fotek, 31.5.2005, 35 zobrazení,
Návštěva v Muzeu S. Freuda, slavnosti na náměstí v Příboře.
46 fotek, 7.8.2005, 80 zobrazení,
Vernisáž obrazů známé malířky za účasti svět. fotografů - Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Vojtěcha Bártka.
Odkaz: www.seniortip.cz, Ostravská malířka Marta Kolářová se představuje 13.3.2008, Viktor Kolář,významný ostravský fotograf 4.7.2006 / fotogalerie, veřejná galerie dole starší" /
84 fotek, únor 2005 až listopad 2009, 61 zobrazení,
Vernisáž obrazů známého ostravs. malíře Jos. Odrášky v Muzeu v Ostravě.
102 fotek, prosinec 2013 až květen 2015, 116 zobrazení,
Moje návštěva v těchto ostravských kostelích během Noci kostelů 2015.

Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava
Program Noci kostelů 29. května 2015

17:00 17:50 Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
17:50 18:00 Zvonění »»»
»»» Moje Noc
18:00 18:15 Modlitba za město Ostravu o. biskup František Václav Lobkowicz »»»
»»» Moje Noc
18:00 23:00 Prohlídka v katedrále Božského Spasitele
Možnost vstupu do ohrazeného prostoru uvnitř katedrály. Sraz zájemců na parkovišti. Vstup možný pouze v pevné obuvi. Při prohlídce je třeba dbát zvýšené opatrnosti. »»»
»»» Moje Noc
18:15 23:30 Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem
Na kůru se nachází restaurované varhany z 2. poloviny 18. století (pocházející z kostela ve Vlkovicích). »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Program pro děti v kapli sv. Františka
Soutěže a hry »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Výstava dokumentů nalezených v báni katedrály Božského Spasitele »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:45 Bible slovem a hudbou
Mons. Jan Plaček, na varhany doprovází BcA. Lukáš Kubenka »»»
»»» Moje Noc
20:45 21:00 Zpívání pro katedrálu
Krátké vystoupení scholy před kostelem sv.Václava. »»»
»»» Moje Noc
21:00 22:30 Komentovaná fotoprohlídka opravovanou katedrálou - promítání na stěnu kostela sv. Václava
Promítání fotografií o historii Ostravy, kostela sv.Václava a postupu probíhajících opravných prací, včetně fotografií z míst katedrály Božského Spasitele, kam se určitě nikdy nedostanete. »»»
»»» Moje Noc
22:30 23:15 Varhanní koncert
Na varhany hraje BcA Lukáš Kubenka, katedrální varhaník, pedagog Církevní konzervatoře v Opavě. »»»
»»» Moje Noc
00:00 00:00 Výstava fotografií dokumentující průběh opravy katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě
Autorem nevšedních a mnohdy fascinujících fotografií je Ing. Zdeněk Poruba »»»

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století.

Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže.

V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (= severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky.

Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.

Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha
Program Noci kostelů 29. května 2015

Informace o kostele:

Kostel Svatého Ducha, Ostrava - Zábřeh

Kostel Sv. Ducha

Celý region Ostravska je charakteristický tím, že se zde po II. světové válce a zvláště od 50. let 20.století začala prudce rozvíjet těžba černého uhlí a těžký průmysl. Tím také došlo k rychlému nárůstu obyvatelstva, které se sem přistěhovalo za prací. Počáteční dělnické kolonie brzy nedostačují, a tak se Ostrava začíná rozrůstat o nové okrajové části sídlištního typu.
I Zábřeh nad Odrou (původní název), vesnička na okraji Ostravy se začíná počátkem 60. let prudce měnit. Stará část Zábřehu ustupuje významem do pozadí novému centru, které se posouvá více směrem na Výškovice. Později vznikají nová sídliště, až se nakonec celá oblast propojí s Hrabůvkou a Dubinou a vzniká nový městský obvod Ostrava – Jih, kde nyní žije 110 000 obyvatel.
Díky pronásledování církve za uplynulého režimu bylo ale zcela nemyslitelné, aby se spolu s rozvíjející aglomerací rozvíjel i náboženský život věřících. Malý zábřežský farní kostel (kapacita 120 sedících lidí) přestal už dávno dostačovat a původní fara byla konfiskována státem. Proto v době uvolnění politické situace ve druhé polovině 60. let a zvláště v období Pražského jara 1968, vznikla mezi farníky touha postavit nový farní kostel. Začalo se s výběrem pozemku, prvními projekty, začaly i sbírky na stavbu. Bohužel vše překazil vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a následná normalizace. Podařilo se sice ještě posvětit základní kámen stavby v roce 1969, to bylo ale na dlouhou dobu vše. Nejen zajímavostí, ale především silným znamením pronásledované církve je, že základní kámen posvětil nedlouho před svou smrtí řeckokatolický biskup z Prešova Vasil Hopko, mučedník komunistického režimu, který byl svatým otcem Janem Pavlem II. v roce 2004 prohlášen za blahoslaveného.
Jako velkou Boží milost vidíme dar svobody, které se nám dostalo v roce 1989 jistě i na přímluvu svaté Anežky České, která byla svatořečena 12. listopadu 1989 a necelý týden nato, v pátek 17. listopadu začala Sametová revoluce. Náboženská svoboda i politické uvolnění a demokratizace společnosti přivedla zábřežské a výškovické farníky opět k novému zápalu pro stavbu farního kostela. Navíc všichni začínají pociťovat po letech strádání a útlaku křesťanů i velký rozvoj pastoračních možností, které se v městě sídlištního typu přímo nabízejí. Proto je rozhodnuto postavit spolu s kostelem i pastorační centrum (přednáškový a společenský sál, klubovny, třída pro výuku náboženství, možnost posezení atp.). Úřad městského obvodu znovu doporučuje pozemek, na němž měl stát kostel už v roce 1968, a tak je rozhodnuto. Po nutných přípravách a stavebních povoleních je 25. května 2004 požehnán pozemek stavby ostravsko-opavským biskupem Františkem V. Lobkowiczem za přítomnosti primátora Ostravy Mgr. Aleše Zedníka, představitelů města a kraje. Konečně začínáme stavět…
Architektonickou soutěž vyhrál projekt Ing. arch. Marka Štěpána z Brna, s nímž má nejen naše diecéze velmi dobré zkušenosti především při úpravách sakrálních interiérů (dřevěný kostel v Ostravě – Hrabové, svatý Václav v centru Ostravy, kostel sv. Ducha ve Starém Zubří).
Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.
Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.
Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.
S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.
Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.
Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Mimořádné příležitosti během Noci kostelů

Během Noci kostelů v Ostravě bude možné shlédnout originály dokumentů, které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Nyní budou v rámci Noci kostelů vystaveny v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Rovněž mimořádně bude možnost projít během Noci kostelů staveništěm probíhající rekonstrukce katedrály Božského Spasitele. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv.

Fotografie pořízené z Kostela sv.Václava v Ostravě, z Katedrály Božs. Spasitele v Ostravě a Kostela Sv.Ducha v Ostravě - Zábřehu.

Fotio: Hana Papežová - Kolářová
114 fotek, léto 2003, 132 zobrazení,
Veřejnosti ji představil autor ve čtvrtek 20. září v 17 hodin v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina. Zároveň zahájil výstavu fotografií , která bude k vidění do 10.října 2012 , součástí byla i autogramiáda autora .

Ve své nové knize zachytil Boris Renner nálady Ostravy na pozadí čtyř ročních období. „Je to procházka městem a nejbližším okolím. V knize nechybí, pro Ostraváky důležité, symboly města, jakými jsou vítkovická dolní oblast, stadion Bazaly, festival Colours of Ostrava, ale také třeba slůně Rashmi,“ nechal nahlédnout do nové knihy Boris Renner.

K vidění je 50 velkoformátových fotografií umístěných netradičně na plátně.

"Křest knihy a vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 20. září v 17 hodin v prostorách nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, v přízemí u kavárny Starbucks. Akce je volně přístupná veřejnosti a zahraje na ní klasické hudební kvarteto," skladbu Čtvero ročních období od A.Vivaldiho. doplnil Sobol.

Vzhledem k jeho aktivitě přichází nyní s výstavou OSTRAVA - Čtvero ročních období, která nabízí pozoruhodný pohled na severomoravskou metropoli objektivem známého fotografa.

„Převážně jde o architektonické a industriální záběry, ale jsou tam také momentky z běžného života. Nejsem žádný dokumentarista, který by zachycoval stinné stránky Ostravy. Já se naše město snažím ukázat v co nejlepším světle, jaké je na jaře, v létě, na podzim, v zimě...," říká Boris Renner. „Snažím se vystihnout pravdivý moment, nijak neretušuju, neodstraňuju kouř z komínů a podobně, ale snažím se ukázat, že Ostrava není ošklivé černé město, je to barevná, moderní metropole se zajímavými budovami, od bývalých šachetních věží až po moderní architekturu," vysvětluje sám autor.

OSTRAVA - Čtvero ročních období je čtvrtou knihou Borise Rennera, vychází ve spolupráci s berounským nakladatelstvím Machart.

Fotograf Boris Renner je zároveň zakladatelem známého serveru www.ostravaci.cz, na kterém je k vidění nejen více než 8 000 Rennerových autorských fotografií, ale také přibližně 2 000 fotografií od návštěvníků serveru, kteří svůj vřelý vztah k Ostravě dávají najevo právě prostřednictvím fotografií.
57 fotek, 31.1.2014, 120 zobrazení,
Talentovaní sportovci Ostravy.

Na začátku bylo třicet talentů.
Centrum individuálních sportů Ostrava ( CISO) zahájilo činnost v roce 2005 a projekt zahrnoval na svém počátku atletiku, plavání, sportovní gymnastiku, moderní gymnastiku, judo a stolní tenis. Postupně přibývala další sportovní odvětví – zápas, krasobruslení, jachting, lukostřelba, tenis, box, skoky na lyžích, karate, akrobatické lyžování, silniční cyklistika a v letošním roce pak vzpírání a alpské lyžování. Centrum začalo s pracovat s třiceti sportovci a působilo zde 21 trenérů, v současné pečuje o 42 reprezentantů , o které se stará 28 trenérů.

Cílem CISO je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců ve věku od 10 let, kteří jsou členy ostravských a moravskoslezských sportovních klubů ve vybraných individuálních sportech zařazených do olympijského programu. V CISO jsou zařazeni reprezentanti ČR příslušné věkové kategorie a jsou připravováni k účasti na vrcholných evropských a světových soutěžích .

„Chceme zajistit, aby naši špičkoví sportovci neodcházeli z Ostravy do jiných sportovních center a nadále reprezentovali město Ostravu, ve kterém byli pro sportovní reprezentaci vychováni,“ říká ředitelka centra Táňa Netoličková. „Zajišťujeme výcvikové tábory, přípravné soutěže, materiální vybavení, regeneraci, preventivní lékařské prohlídky či platíme nájmy sportovišť. Nakupujeme také potřebné náčiní a nářadí pro sportoviště, kde se naši členové připravují, aby měli vytvořeny optimální podmínky. Spolupracujeme také se základními, středními i vysokými školami, kde naši členové studují, zajišťujeme jim studium individuální formou. Jsme přesvědčeni, že jedině kvalitní tréninkové podmínky a odborný servis mohou přinést další pozitivní výsledky v práci mladými talenty a že jen takto je možno úspěšně navázat na skvělou sportovní tradici, kterou Ostrava má,“ doplnila Netoličková.

Talentovaní regionální sportovci, podporovaní Moravskoslezským krajem, Městem Ostrava, Nadací ČEZ , Ostravská tělovýchovnou unií a řadou ostravkých podnikatelů, jako například. (Adop - Car, Kresta, Liftcomp, Lekos Stavby, Sp-Ormont Group, Therm, JC Trans, Satum Czech, Ostravské komunikace,Bicorn, Pavlínek a další), kteří se v minulosti připravovali nebo se nyní připravují pod hlavičkou CISO dosáhli celé řady vynikajících úspěchů. Mnozí z nich pak vybojovali medaile ze světových či evropských měření sil.

Úspěchy členů CISO

OLYMPIJSKÉ HRY

Účast na OH v Pekingu 2008: Lukáš Milo a Romana Dubnova (atletika)
Účast na OH v Londýně 2012: Barbora Závadová (plavání)
Letní paralympijské hry v Pekingu 2008: Markéta Sidková (lukostřelba) - bronzová medaile
Letní paralympijské hry v Londýně 2012: Markéta Sidková (lukostřelba) – 5. místo
Olympiáda mládeže v Singapuru 2010: plavkyně Barbora Závadová – bronzová medaile

MISTROVSTVÍ SVĚTA

V mistrovstvích světa všech kategorií startovalo 78 sportovců CISO. Kateřina Cachová vybojovala na MS juniorů do 17 let v atletice v Ostravě v roce 2007 zlatou medaili ve víceboji, Markéta Sidková v roce 2009 dvě stříbrné medaile na MS v soutěži družstev i jednotlivců v lukostřelbě a Jakub Debrecenyi v roce 2010 na MS zlatou medaili v karate.

MISTROVSTVÍ EVROPY

Na Mistrovství Evropy startovalo 124 sportovců CISO, stříbro získala atletka Kateřina Cachova na MEJ 2009 v Srbsku ve víceboji, atlet Pavel Maslák byl členem stříbrné štafety na 4x100m na MEJ v roce 2009, Nikola Ogrodníková jako sedmnáctiletá byla třetí ve víceboji na ME juniorů do 19 let v roce 2007, třetí skončil na MEJ 2008 ve čtyřhře stolní tenista Pavel Širůček, dvě bronzové medaile přivezl z MEJ 2009 stolní tenista Ondřej Bajger v soutěži družstev a v mixu, bronzová byla v soutěži družstev na ME 2010 lukostřelkyně Markéta Sidková. V roce 2010 byl stolní tenista Pavel Širůček dvakrát stříbrný na ME v soutěži jednotlivců a ve smíšené čtyřhře, v roce 2011 atletka Kateřina Cachová získala stříbrnou medaili ve víceboji, Jakub Debrecenyi dvě stříbrné medaile v karate v soutěži jednotlivců a v soutěži týmů a Tibor Pavlík stříbro ve stolním tenise v soutěži družstev.
V roce 2012 vybojoval karatista Jakub Debrecenyi zlatou medaili, Ondřej Bajger (stolní tenis) se umístili na druhém místě ve smíšené čtyřhře, plavkyně Barbora Závadová byla dvakrát bronzová mezi dospělými plavci a byla členkou stříbrné na ME v krátkém bazénu, plavec Martin Baďura získal bronzovou medaili na ME v krátkém bazénu ve štafetě.

Na Světovém poháru startovalo 27 sportovců CISO, na Evropském poháru 19, v soutěži olympijských nadějí EYOF 12, na Světové univerziádě 2, na Akademickém mistrovství světa 3, na Akademickém Mistrovství Evropy 2 a na Mistrovství Evropy policejních složek 1.

Sportovci zařazení do Centra individuálních sportů v roce 2013

Akrobatické lyžování: Roman Dobřanský ( 1992), v přípravě na ZOH v Soči 2014

Alpské lyžování: Barbora Průdková (1996), Gabriela Capová (1993), účastnice MS dospělých a Evropského poháru

Atletika: Jana Slaninová (1990), reprezentantka ČR ve sprintu
Kristýna Jurigová (1994), reprezentantka ČR ve vrhu koulí
Dominik Košař (1994), reprezentant ČR v hodu diskem
Nikol Ogrodníková (1990), reprezentantka ČR ve víceboji , v hodu oštěpem
Lucie Ondraschková (1989), reprezentantka ČR ve víceboji
Michal Štefek (1991), reprezentant ČR ve víceboji, připravuje se na MEJ do 22 let 2013
Petra Urbánková (1991), reprezentantka ČR ve sprintu, připravuje se na MEJ 2013
Tomáš Veselý (1993), reprezentant ČR ve skoku vysokém
Box: Bilík Robert (1991), reprezentant ČR
Kamil Beníček (1992), reprezentant ČR
Daniel Gábor (1997), reprezentant ČR
Lukáš Dekýš (1996), reprezentant ČR
Patrik Hejl (1991), reprezentant ČR

Judo: Dominik Lukáš (1997), reprezentant ČR
František Šmehlík (1995), reprezentant ČR

Karate: Jakub Debrecenyi (1991), reprezentant ČR , mistr světa a Evropy

Krasobruslení: Petr Coufal (1995), reprezentant ČR
Jana Coufalová (1997), reprezentantka ČR

Lukostřelba: Zuzana Páníková (1990), reprezentantka ČR
Gabriela Šudřichová Gabriela (1989), reprezentantka ČR
Markéta Sidková (1986), reprezentantka ČR handicapovaných
Klára Žižková (1994), reprezentantka ČR
Moderní gymnastika: Blanka Žáková (1995)

Plavání: Martin Baďura (1989), reprezentant ČR
Barbora Závadová (1993), reprezentantka ČR

Silniční cyklistika: Josef Černý (1993), reprezentant ČR

Sportovní gymnastika: Ondřej Janeczko (1996), reprezentant ČR

Skoky na lyžích: Michaela Doleželová (1994), reprezentantka ČR , je v přípravě na ZOH v Soči 2014

Stolní tenis: Karin Adámková (1994), reprezentantka ČR
Ondřej Bajger (1994), reprezentant ČR
Michal Beneš (1994), reprezentant ČR juniorů
Dagmar Blašková (1993), reprezentantka ČR
Karolína Mynářová (1996), reprezentantka ČR
Tibor Pavlík (1996), reprezentant ČR
Kateřina Tomanovská (1995), reprezentantka ČR
Vzpírání: Jakub Kubík (1996), reprezentant ČR, připravuje se na MSJ do 17 let 2013 v Kazachstánu

Zápas: Marek Barva (1992), reprezentant ČR
Vratislav Chotaš (1988), seniorský reprezentant ČR
Matouš Morbitzer (1993), reprezentant ČR v zápase řecko-římském

Foto : Hana Papežová
21 fotek, 38 zobrazení,
Okolí Ostravy.
Ostrava  0
81 fotek, 7.8.2010, 43 zobrazení,
Procházka Ostravou. 2006
138 fotek, listopad 2011 až květen 2016, 2 zobrazení,
26 fotek, leden až duben 2005, 209 zobrazení,
"Ostravské Hradčany",DK m.Ostravy,OSU PF,Hlavní pošta,Evangelický kostel,Česká spořitelna,Dům umění,Červená ZŠ,Kostel sv. Václava,Nová Radnice,Divadlo loutek, OSU FF, Divadlo JM- NDM,Kostel v Moravské Ostravě Božs. spasitele,,Hotel Imperial ,DK AKORD,OSU PŘF Divadlo AD- NDM,kino Vesmír, Stodolní ulice, Janáčkova konzervatoř, Slezs.ostravs.hrad, Muzeum - stará radnice, Librex- dům knihy, Kostel v O.- Přívoze,
Odkaz: www.seniortip.cz Archiv města Ostravy z 12.6.2007 ,Hasičské muzeum 12.6.2007,Ostravské kolečko-město v pohybu O.-Přívoz 30.5.2007 , Procházka " černou " Ostravou 1,2 -3.5.2006 a 20.6.2006 ,Ostrava ve fotografii Fr.Krasl 23.2.2007,Ostrava ve výtvar. umění 22.7.2007,ve Výtvar. centru Chagall,/fotogalerie, H.P. veřejná galerie dole " starší"/"/
127 fotek, leden až září 2005, 35 zobrazení,
Procházka Ostravou - Zábřehem. Není ukončené.
Odkaz : www.seniortip.cz Okolí seniors. centra v O.Zábřehu 9.2.2007 / fotogalerie, veřejná galerie dole" starší"/
87 fotek, leden až květen 2013, 92 zobrazení,
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Foto: Hana Papežová - Kolářová- učitelka 1.stupně 1962-63 / až 1965- 1966 / , dokument je i na UPC Fabex Ostravsko - Ostrava Jih ZŠ Kosmonautů 13 slavila 50. narozeniny 31.5.2013

Naše Základní škola Kosmonautů 13 je sídlištní školou, nachází se v klidnější části čtvrti Ostrava – Zábřeh. Našimi žáky jsou nejen děti ze spádové oblasti, ale dojíždějí k nám za výukou i ze vzdálenějších míst.

V současné době máme 348 žáků, a společně s mateřskou školou, jež je naší součástí od roku 2003, tvoří kolektiv 48 zaměstnanců.

Žáci se vzdělávají podle podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného dne 25. 06. 2007, č. j. 750/2007/1, s motivačním názvem "Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe".

Nabízíme dětem příjemné a podnětné pracovní prostředí, vychováváme žáky k vzájemné spolupráci, toleranci, snažíme se budovat příjemnou atmosféru, pocit bezpečné školy.

Naše škola sice sídlí ve starší budově, ale její vybavení je moderní. Do školy je zajištěn bezbariérový přístup. Nedílnou součástí vzdělávání v naší škole se stala interaktivní výuka, ve 12 učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ve všech třídách a kabinetech je nový nábytek, k výuce slouží řada odborných učeben, jejichž nedílnou součástí je audiovizuální technika. Máme také dvě počítačové učebny s bohatou nabídkou výukových programů, které zpestřují výuku řady předmětů. Žáci využívají služeb školní knihovny a informačního centra s přístupem na internet, který je k dispozici také veřejnosti. Počítače s internetem mají k dispozici rovněž vyučující ve všech kabinetech, veškerá školní dokumentace je již několik let zpracovávána v programu Bakaláři.

Žáci mohou své nápady a připomínky k dění ve škole uplatnit při práci v žákovské radě, která na naší škole pracuje už šestým rokem. Spolupracuje s vedením školy, spoluorganizuje a zajišťuje různé akce a soutěže. O veškerém dění se žáci vzájemně informují prostřednictvím školního rozhlasu, časopisu a příspěvků na školní webové stránky. Tradicí se již také stala spolupráce s mateřskou školou, starší žáci pro malé děti připravují divadelní představení, mikulášské nadílky, program k dětskému dni, s dětmi z mateřské školy se pak setkávají také při zápisech, do 1. tříd.

Podporujeme u žáků aktivní přístup ke vzdělání, což je v dnešní době poměrně těžký úkol, a pomocníkem nám je také široká nabídka zájmových kroužků, které zároveň pomáhají předcházet sociálně patologickým jevům. Nabídka je rozmanitá a každý rok v kroužcích pracuje více než 50% procent žáků školy. V oblasti zájmové činnosti a školních projektů se nám daří získávat finanční příspěvky prostřednictvím grantů z obce, města i kraje. Nemalou pomocí nám přispívá také sdružení rodičů, které mnohé akce zaštiťuje

23.5.2013 oslavila škola s bývalými i nynějšími zaměstnanci 50 let trvání.
V příjemnémn prostředí nám připravili kulturní program žáci školy a potom byla volná zábava s pohoštěním.

Děkujeme vám za pěkné a milé přijetí.Rádi jsme se opět setkali s těmi, s kterými jsme prožili nezapomenutelné chvíle s bývalými kolegyněmi a žáky.
152 fotek, 30.9.2016, 10 zobrazení,

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.