Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
882 alb 87 527 zobrazení 5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.

reklama

Ostrava  0
81 fotek, 7.8.2010, 40 zobrazení,
Procházka Ostravou. 2006
138 fotek, listopad 2011 až květen 2016, 2 zobrazení,
26 fotek, leden až duben 2005, 200 zobrazení,
"Ostravské Hradčany",DK m.Ostravy,OSU PF,Hlavní pošta,Evangelický kostel,Česká spořitelna,Dům umění,Červená ZŠ,Kostel sv. Václava,Nová Radnice,Divadlo loutek, OSU FF, Divadlo JM- NDM,Kostel v Moravské Ostravě Božs. spasitele,,Hotel Imperial ,DK AKORD,OSU PŘF Divadlo AD- NDM,kino Vesmír, Stodolní ulice, Janáčkova konzervatoř, Slezs.ostravs.hrad, Muzeum - stará radnice, Librex- dům knihy, Kostel v O.- Přívoze,
Odkaz: www.seniortip.cz Archiv města Ostravy z 12.6.2007 ,Hasičské muzeum 12.6.2007,Ostravské kolečko-město v pohybu O.-Přívoz 30.5.2007 , Procházka " černou " Ostravou 1,2 -3.5.2006 a 20.6.2006 ,Ostrava ve fotografii Fr.Krasl 23.2.2007,Ostrava ve výtvar. umění 22.7.2007,ve Výtvar. centru Chagall,/fotogalerie, H.P. veřejná galerie dole " starší"/"/
127 fotek, leden až září 2005, 34 zobrazení,
Procházka Ostravou - Zábřehem. Není ukončené.
Odkaz : www.seniortip.cz Okolí seniors. centra v O.Zábřehu 9.2.2007 / fotogalerie, veřejná galerie dole" starší"/
87 fotek, leden až květen 2013, 86 zobrazení,
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Foto: Hana Papežová - Kolářová- učitelka 1.stupně 1962-63 / až 1965- 1966 / , dokument je i na UPC Fabex Ostravsko - Ostrava Jih ZŠ Kosmonautů 13 slavila 50. narozeniny 31.5.2013

Naše Základní škola Kosmonautů 13 je sídlištní školou, nachází se v klidnější části čtvrti Ostrava – Zábřeh. Našimi žáky jsou nejen děti ze spádové oblasti, ale dojíždějí k nám za výukou i ze vzdálenějších míst.

V současné době máme 348 žáků, a společně s mateřskou školou, jež je naší součástí od roku 2003, tvoří kolektiv 48 zaměstnanců.

Žáci se vzdělávají podle podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného dne 25. 06. 2007, č. j. 750/2007/1, s motivačním názvem "Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe".

Nabízíme dětem příjemné a podnětné pracovní prostředí, vychováváme žáky k vzájemné spolupráci, toleranci, snažíme se budovat příjemnou atmosféru, pocit bezpečné školy.

Naše škola sice sídlí ve starší budově, ale její vybavení je moderní. Do školy je zajištěn bezbariérový přístup. Nedílnou součástí vzdělávání v naší škole se stala interaktivní výuka, ve 12 učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ve všech třídách a kabinetech je nový nábytek, k výuce slouží řada odborných učeben, jejichž nedílnou součástí je audiovizuální technika. Máme také dvě počítačové učebny s bohatou nabídkou výukových programů, které zpestřují výuku řady předmětů. Žáci využívají služeb školní knihovny a informačního centra s přístupem na internet, který je k dispozici také veřejnosti. Počítače s internetem mají k dispozici rovněž vyučující ve všech kabinetech, veškerá školní dokumentace je již několik let zpracovávána v programu Bakaláři.

Žáci mohou své nápady a připomínky k dění ve škole uplatnit při práci v žákovské radě, která na naší škole pracuje už šestým rokem. Spolupracuje s vedením školy, spoluorganizuje a zajišťuje různé akce a soutěže. O veškerém dění se žáci vzájemně informují prostřednictvím školního rozhlasu, časopisu a příspěvků na školní webové stránky. Tradicí se již také stala spolupráce s mateřskou školou, starší žáci pro malé děti připravují divadelní představení, mikulášské nadílky, program k dětskému dni, s dětmi z mateřské školy se pak setkávají také při zápisech, do 1. tříd.

Podporujeme u žáků aktivní přístup ke vzdělání, což je v dnešní době poměrně těžký úkol, a pomocníkem nám je také široká nabídka zájmových kroužků, které zároveň pomáhají předcházet sociálně patologickým jevům. Nabídka je rozmanitá a každý rok v kroužcích pracuje více než 50% procent žáků školy. V oblasti zájmové činnosti a školních projektů se nám daří získávat finanční příspěvky prostřednictvím grantů z obce, města i kraje. Nemalou pomocí nám přispívá také sdružení rodičů, které mnohé akce zaštiťuje

23.5.2013 oslavila škola s bývalými i nynějšími zaměstnanci 50 let trvání.
V příjemnémn prostředí nám připravili kulturní program žáci školy a potom byla volná zábava s pohoštěním.

Děkujeme vám za pěkné a milé přijetí.Rádi jsme se opět setkali s těmi, s kterými jsme prožili nezapomenutelné chvíle s bývalými kolegyněmi a žáky.
152 fotek, 30.9.2016, 9 zobrazení,
189 fotek a 5 videí, březen až duben 2005, 124 zobrazení,
Den otevřených dveří v Dolní oblasti Vítkovic- Plynojemu, Zámečku,Smaltovně...
Pohled do " zákulisí" mým foťákem se setkání s různými osobnostmi , jako jsou malíři, fotografové,výtvarníci i politikové.
Videa na konci fotografií.

wikipedie:

Dolní oblast Vítkovic je národní kulturní památka nacházející se poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“.[1] Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví a aspiruje na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO.[2]
Dolní oblast Vítkovic je unikátním souborem industriální architektury vysokých pecí, koksovny a černouhelného dolu v bezprostřední blízkosti centra Ostravy.
Historie ve zkratce

Původní huť arcivévody Rudolfa byla v moravské obci Vítkovice založena olomouckým arcibiskupstvím v roce 1828. Na základě zkušeností z anglie byl závod vyprojektován F. Rieplem. Díky němu se ve Vítkovicích rozjela první pudlovací pec v celé monarchii. Až do roku 1998 byla tato průmyslová oblast v provozu.

Jedná se o naprosto unikátní, technicky i technologicky dokonalý areál průmyslových staveb. Dolní oblast Vítkovic aspiruje na zapsání do seznamů UNESCO.

Celá městská část Vítkovice dodnes působí jako "městovárna" coby předobraz legendárního románu Ocelové město (J.V.). Městská zástavba z lícového neomítaného zdiva, kostel, radnice, nemocnice, plovárna, tržnice, kolonie pro dělníky i úřednictvo, empírový zámek - vše podél pravidelně se protínajících ulic roštového urbanistického plánu Vítkovic, vše v dokonalém objetí rour, trubek, secesních továrních hal, kolejového vedení, komínů, pecí, ale také parků a industriálně-romantických dvorů a dvorků.

Dolní oblast Vítkovic je zpřístupněna veřejnosti po předchozí telefonické domluvě s majitelem areálu. Tedy společnosti Vítkovíce. Důl Hlubina, který je součástí areálu si lze prohlédnout na základě domluvy se společností OKD, které důl patří.
Ostravské Hradčany

Vítkovické vysoké pece s dolem Hlubina, jsou neodmyslitelným panoramatem a symbolem města Ostravy. Dramatické panorama samozřejmě v ničem nepřipomíná Pražské Hradčany. Přesto se v lidové mluvě toto přirovnání místy vžilo. Důvod však dnes zná málokdo - za toto pojmenování mohou československé poštovní známky z období první republiky, na kterých se velmi často objevovaly Hradčany pražské s nápisem "Československo - Hradčany" a panorama Vítkovic s nápisem "Československo - Mor.Ostrava".
Současnost
Jižní část Dolní oblasti

Po ukončení výroby železa se diskutovalo, co s bývalým průmyslovým areálem. Myšlenku jeho zbourání převážil názor revitalizace objektu a jeho zachování jako technické památky pro budoucí generace. V červnu 2002 byla nařízením vlády Dolní oblast Vítkovic prohlášena národní kulturní památkou. V prosinci 2008 se pak jako jedna ze čtyř českých památek dostala na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Památkáři rovněž vyvíjejí úsilí o zapsání oblasti na seznam světového dědictví UNESCO, tato snaha však zatím nebyla úspěšná.[2]

V září 2009 získal projekt na oživení a nové využití vysokých pecí a dalších památkově chráněných objektů půlmiliardovou dotaci z prostředků Evropské unie a České republiky. Zájmové sdružení právnických osob, které ji obdrží, by nejcennější části Dolní oblasti mělo obnovit nejpozději do roku 2013.[5]
Odkazy
109 fotek, 27.1.2013, 81 zobrazení,
Z dějin Archivu města Ostravy - Nejstarší městské písemnosti/ část výňatku z OSTRAVA!!! /

Počátky péče o písemnosti, vztahující se k dějinám Ostravy, spadají do 13. a především 14. století. Růst a rozkvět měst, vznikajících v rámci tzv. středověké kolonizace stimulovali čeští králové vydáváním celé řady listinných privilegií; tím je i nejstarší dochovaná listina, kterou vydal městu císař Karel IV. v roce 1362. Řadu dalších vydal pro Moravskou Ostravu olomoucký biskup - jako feudální vrchnost jimi reguloval život svého poddanského města. Posléze začala vydávat listiny i moravskoostravská městská kancelář. Vznikaly jako stvrzení právních aktů a ujednání, které město uzavřelo s majiteli okolních panství. Tyto nesmírně důležité dokumenty musely být od počátku dobře střeženy a opatrovány. Zhruba v prvních třech stoletích existence města dbal o jejich bezpečí městský rychtář, v jehož domě byly s největší pravděpodobností tyto písemnosti také uloženy. Počátkem šestnáctého století, v souvislosti s růstem významu purkmistra a městské rady, kdy rychtář klesl postupně až do role pouhého policejního úředníka, došlo k jejich přestěhování na radnici. Roli archivu plnila tehdy pouze kovová, uzamykatelná truhla.

Městské knihy

Dalším typem písemností, o jejichž bezpečnost bylo třeba dbát již ve středověku, byly městské knihy. Ty byly v souvislosti s růstem významu městské samosprávy zavedeny i v Moravské Ostravě podle vzoru jiných vyspělejších měst. Zápisy v nich zanesené mohly dokládat určitý právní počin stejně jako listiny a přitom byly méně ohroženy případným falšováním. Jejich vedením byl pověřen městský písař, jehož existence je poprvé bezpečně doložena k roku 1454. Nejstarší dochovaná úřední kniha, kterou doslova v hodině dvanácté zachránil pro městský archiv profesor Alois Adamus, počíná své zápisy rokem 1565. Podle potřeb a projednávaných záležitostí se městské knihy brzy diferencovaly - již v šestnáctém století vedl městský písař patrně knihu gruntovní, knihu trhovou a zvláštní knihu sirotčích register a tato agenda se v následujícím století nadále rozrůstala. Také městské knihy, podobně jako listiny, byly uloženy na Staré radnici, a to zřejmě v několika dřevěných skříních.

Založení městského archivu (1. 9. 1923)

1.září 1923 - den, kdy gymnazijní profesor Alois Adamus nastoupil do funkce městského archiváře, je považován za zahájení činnosti instituce, jejíž náplní je "sbírati, chrániti, v přehlednosti chovat a snadně přístupnými učiniti jak starší písemné památky, tak novější důležitější listiny obce ostravské". Organizačně byl archiv začleněn spolu s muzeem do referátu XIV, v jehož čele stál jako přednosta A. Adamus s úředním titulem "městský archivář". Působnost tohoto referátu spravující 2 instituce, které se měly věnovat historii města a jeho okolí, zahrnovala následující povinnosti:

záležitosti archivní
činnost badatelská o dějinách města Moravské Ostravy
správa a pořádání starších registratur a knihovny archivní
vedení pamětní knihy obecní
správa městského muzea
sběratelství památek historických pro Moravskou Ostravu významných

Činnost archivu byla upravena v r. 1925 Instrukcí pro archiv Velké Ostravy, v níž byly stanoveny základní povinnosti a poslání archivu. Touto instrukcí se archiv řídil s drobnými úpravami až do II. sv. války. Jednou ze změn provedených hned v závěru roku 1925 bylo zpřístupnění archivu veřejnosti.

Budování vědeckého ústavu (1960-1989)

Rok 1960 se stal významným mezníkem v historii městského archivu. První velmi podstatná změna souvisela s vydáním zákona o územním členění státu, kterým byl zrušen okres Ostrava - venkov, a tím archiv přestal plnit úkoly okresního archivu. Archiv se přestěhoval do mnohem výhodnějších podmínek, a to do budovy bývalé přívozské radnice. Počátek 60. let můžeme označit za období značného vzrůstu významu městského archivu. Po odchodu PhDr. M. Gajdoštíkové - Vajdíkové bylo dne 1. 4. 1961 obsazeno místo ředitele PhDr. Karlem Jiříkem. Další přijatou silou byla v srpnu 1962 absolventka oboru historie Libuše Semrádová. Nepodařilo se zvýšit počet systemizovaných míst o fotografa a knihovníka. Práce fotografa byla až do roku 1974 řešena většinou částečnými pracovními úvazky. Již v r. 1962 se podařilo prosadit vydávání sborníku Ostrava. Vedle sborníku se archiv stal vydavatelem i řady příležitostných publikací. Úspěšně se rozvíjející seznamování veřejnosti s výsledky archivních výzkumů a osvětlování méně známých stránek v historii města prakticky vyvrcholilo v roce 1967, kdy Ostrava slavila 700. výročí svého trvání. V tomtéž roce byl vydán Průvodce po archivních fondech a sbírkách městského archivu. Konec 60. let můžeme označit v dějinách archivu za jedno z nejvýznamnějších a také nejúspěšnějších období. Vedle vlastní archivní práce - zpřístupňování fondů - to byla velmi široká publikační činnost, prezentace archivních pramenů prostřednictvím různých výstav a další aktivity. V roce 1969 je Městský archiv Ostravě přejmenován na Archiv města Ostravy. Počátek 70. let a období normalizace znamenalo změnu ve vedení archivu. Dosavadního ředitele PhDr. Karla Jiříka nahradil ve funkci dne 1. září 1972 Antonín Suldovský, po jeho odchodu do důchodu byl v roce 1983 ředitelem jmenován PhDr. Pavel Gejguš, v r. 1988 Dagmar Majerová. Ale ani v tomto období nebylo omezeno vydávání sborníku Ostrava a v menší míře pokračovala rovněž prezentace archivního výzkumu v odborném a denním tisku. Archiv se podílel na výstavách, spolupracoval i s rozhlasem a televizí. V závěru 80. let začal pracovat na vydání další syntézy dějin Ostravy. Jejich přípravu však ovlivnily události v listopadu 1989. Intenzivní přejímání archiválií od původců přineslo opětovný nerudovský problém, kam umístit takové množství materiálu. Tento problém nevyřešilo ani postupné získávání dalších prostor.

Archiv v novém (1990-dosud)

Dne 1. března 1990 byl do funkce jmenován staronový ředitel PhDr. Karel Jiřík. Ten stál v čele archivu do dubna 1992, kdy na jeho místo nastoupil PhDr. Antonín Barcuch. K další změně ve vedení archivu došlo k 1. červenci 1995, a to jmenováním PhDr. Blaženy Przybylové do čela této instituce. Rok 1990 nezměnil obsahovou stránku činnosti archivu, výrazně však ovlivnil rytmus práce. Vlna rehabilitací, restitucí a privatizací odstartovala i nápor na vyhledávání potřebných spisů, vystavování opisů, výpisů a potvrzení. Z toho důvodu archiv přistoupil k vypracování dvou interních pomůcek, a to k podrobnému popisu majetku města v roce 1948 a židovského a německého majetku v roce 1945. Karel Jiřík byl vedením města pověřen funkcí vládního zmocněnce k analýze let 1967-1970 v Ostravě. Při zpracování tohoto tématu byla získána mj. řada pamětí a vzpomínek a byla sestavena chronologie událostí 1967-1970. Restituce, rehabilitace atd. se staly alfou a omegou archivní práce. Archiv se proto i podílel na vydání publikace První pomoc při navrácení majetku, která měla především restituentům usnadnit orientaci v archivní síti. Změny ve vlastnických vztazích po r. 1990 se samozřejmě projevily i v systému předarchivní péče v oblasti podnikání a výroby. Řada subjektů, původních komunálních, později státních podniků, jejichž zakladatelem bylo město, vstoupila počátkem 90. let do likvidace, která byla ukončena v průběhu roku 1997 a 1998. Jejich archiválie byly uloženy v archivu a pro písemnosti skupiny S, především osobní spisy a mzdové listy těchto podniků, byla rozhodnutím Rady města Ostravy v roce 1995 zřízena spisovna likvidovaných podniků v objektu na ul. Muglinovské. Devadesátá léta přinesla určité zpomalení pořádacích prací, které bylo způsobeno jednak nárůstem a náročností vyřizování žádostí a rovněž rozsáhlým stěhováním archiválií. První přesuny byly dány výpovědí z pronajatého depozitáře, další z důvodu připravované rekonstrukce budovy a přístavby (1993) a závěrečného stěhování veškerého archivního materiálu v letech 1996-1997 do nové přístavby. Nově rekonstruovaná budova a přístavba depozitáře byla slavnostně zpřístupněna primátorem města Ostravy Evženem Tošenovským 28. května 1997.

Archiv se i nadále dostává do povědomí veřejností svou rozsáhlou publikační činností a nad běžný průměr vzrostla po r. 1990 i prezentace výsledků studia archiválií formou přednášek, výstav apod.

Foto: Hana Papežová v rámci Mezinárodního dne archivů -k 90. výročí archívu v Moravské Ostravě - Přívoze 9.6.2013.

Blahopřeji a děkuji paní ředitelce PhDr Blaženě Przybyndové za možnost uložení fotodokumentace na mém webu a přeji hodně úspěchů v další činnosti, která je obdivuhodná a nezastupitelná.
Poděkování i všem pracovníkům archivu za ochotu a milé přijetí.
10 fotek, 1.3.2005, 17 zobrazení,
Sídlí v bývalé radnici na Špálově ul. v Ostravě- Přívoze za kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v O.- Přívoze.
56 fotek, leden 2005 až říjen 2013, 129 zobrazení,
Slavnostní uvedení sborníku v Knihovně města Ostravy 16.10.2013 - uspořádal Archiv města Ostravy k 50ti letům vydávání sborníku.

Ostrava 27 / výňatek z Achivu města Ostravy k upřesnění /
-

Ostrava 27 Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo nakladatelství Tilia pro statutární město Ostrava, 2013, 327 s.
ISBN 978-80-86904-47-4, ISSN0232-0967

OBSAH
Summary

Jubileum Archivu města Ostravy
Blažena Przybylová
Archiv města Ostravy 1923–2013 (od pergamenu k bitům a bytům) (s.11)
The Ostrava City Archive 1923–2013 (from parchment to bytes)
Blažena Przybylová
Archiv města Ostravy – 50 let v roli vydavatele periodika OSTRAVA (s.28)
The Ostrava City Archive – 50 years publishing the periodical ‘OSTRAVA’

Studie a materiály

Denisa Labischová, Blažena Gracová
Vztah ostravských žáků a učitelů k historii (s.37)
The attitude of Ostrava’s students and teachers to history
Jan Sucháček
K obrazu Ostravy v médiích (s.67)
On the media image of Ostrava
Zbyněk Moravec
Ulice středověké Ostravy (s.83)
The streets of medieval Ostrava
Jaroslava Novotná
Příběh moravskoostravské velkoměšťanky Barbory Máchové a jejích ztracených
perel (s.110)
The story of Barbora Máchová, a member of the Ostrava haute bourgeoisie, and her lost pearls
Jakub Ivánek
Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých
Weissmannů (s.123)
The statue of St John of Nepomuk at the Svinov bridge – a work of the Weissmann studio in Frýdek
Miloslav Kroček
Ostravská Národní garda v revolučních letech 1848–1849 (s.132)
Ostrava’s National Guard in the revolutionary period of 1848–1849
Karel Franek
Průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě v roce 1923 (s.147)
The exhibition of industry and trades held in Moravian Ostrava in 1923

Osobnosti

Mečislav Borák
Ostravský rabín Arnošt Bass (1885-1943) a jeho rodina (s.165)
The Ostrava rabbi Arnošt Bass (1885-1943) and his family
Hana Mášová
Emilie Lukášová a její průkopnická práce na poli péče o kojence (s.184)
Emilie Lukášová and her pioneering work in infant care
Jindra Biolková, Petr Kašing
Osudové setkání s Ostravou: Životní příběh Aloise Emila Dobnera, profesora
Vysoké školy báňské v Ostravě (s.202)
A fateful encounter with Ostrava: The life story of Alois Emil Dobner, professor of the Mining College in Ostrava

Edice

Petr Tesař
Osobní deník Libuše Střelcové z Hrušova z let 1938–1942 (s.233)
The private diary of Libuše Střelcová from Hrušov, 1938–1942

Vzpomínky

Svatava Baďurová
Sametová revoluce ve VÍTKOVICÍCH. Občanské fórum, vznik nových odborů (s.259)
The Velvet Revolution at the Vítkovice corporation – Civic Forum and the emerge of new trade unions
Tomáš Čermák, Jindra Biolková, Petr Kašing, Jindřich Cigánek, Petr Jelínek
Julie Švábová František Varadzin
O transformaci Vysoké školy báňské na technickou univerzitu po roce 1989 (s. 288)
The post-1989 transformation of the VŠB Mining College to a technical university

Zprávy

Miloslav Kroček
První důlní exploze v Moravské Ostravě – nové zjištění (s. 325)

Děkujeme za " nahlédnutí " do " tajů" nové publikace z Ostravy.
The first mine explosion in Moravian Ostrava – new findings
123 fotek, 2.6.2017, 5 zobrazení,
141 fotek, 18.10.2013, 59 zobrazení,
Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete na výstavě Život bez bariér, zaměřené na seniory a osoby s handicapem. Cílem výstavy je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života, integrace do společnosti ve všech sférách jejich činnosti.

Druhý ročník výstavy Život bez bariér se koná ve dnech 18. – 20. 10. 2013 na Výstavišti Černá louka Ostrava. Najdete zde pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování.

Uvidíte praktické ukázky pomůcek pro seniory a handicapované např. speciálně upravená vozidla, můžete si nechat vyšetřit sluch a chodidla pro výrobu individuální ortopedické vložky. Připraven je také bohatý doprovodný program plný přednášek na různá témata, např. Jak se žije seniorům, Bezpečnost seniorů, Bezbariérová dovolená v Česku, Poruchy příjmu potravy, Zdravá výživa, Prevence rakoviny prsu aj. Návštěvníci mohou shlédnout ukázku výcviku vodících a asistenčních psů, canisterapie a také vystoupení tanečního souboru Jiřinky z Paskova. Zároveň se všichni mohou zapojit do tvoření v kreativní dílně Kaštanového krámku. Výrobky svých dílen rovněž představí i další občanská sdružení a chráněné dílny. Na základě poptávky návštěvníků minulého ročníku rozšiřujeme nabídku i o dětská témata.

V rámci doprovodného programu bude opět k vidění interaktivní výstava „Oči nevidomých, uši neslyšících“, kterou připravuje klub ÁMOS Centra pro rodinu a sociální péči o. s. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak se žije s různými druhy handicapů.

V pátek 18. 10. 2013 od 16.00 se návštěvníci výstavy mohou zúčastnit besedy se zajímavými hosty s názvem „Kafíčko Vlaďky Dohnalové aneb Rovné šance“. Besedovat se bude o zaměstnávání lidí s handicapem, absolventů škol, uchazečů o zaměstnání 50 plus a další. Tento doprovodný program se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR Martina Peciny, který také bude jedním z hostů.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava návštěvníky zasvětí do tajů sportu, konkrétně stolního tenisu. Návštěvníci se mohou osobně zapojit do sportovního klání, kde vystoupí pravidelní účastníci Mistrovství světa České republiky ve stolním tenise vozíčkářů. Pro zábavu nejmenších návštěvníků nebude chybět dětské hřiště.

Výstava Život bez bariér probíhá souběžně s výstavou o bydlení Teplo domova, kde budou prezentovány novinky a trendy z oblasti stavebnictví, vytápění, vybavení interiérů a exteriérů. Dalším příjemným zpestřením je výstava Kreativ, která je určena všem, kteří rádi tvoří a mají rádi originální výrobky – bižuterii, keramiku, oblečení, doplňky apod. V rámci vstupného na výstavu Život bez bariér tak budete moci navštívit další 2 výstavy.

Tuto výstavu v loňském roce navštívilo 9.984 návštěvníků!
49 fotek, 1.9.2015, 4 zobrazení,
208 fotek, 11.4.2016, 3 zobrazení,
120 fotek, zima 2013/2014, 96 zobrazení,
1. KVĚTEN - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

celodenní zábavný program pro celou rodinu

Dolní oblast Vítkovice - zábavný program a občerstvení pro celou rodinu

8:00 – 18:00 - celodenní program
? 10:30 Slavnostní otevření prodloužené Vítkovické ul. – nový vjezd do DOV
? Líbání pod třešní – „1. květen lásky čas“
? Před Multifunkční aulou GONG - živá hudba
? Prohlídky U6 s doprovodným programem navazujícím na expozici Tajemství Ocelového města a Pán světa
? Prohlídky NKP s výjezdem na Vysokou pec č.1
? Na jediný den otevření Velkého světa techniky
? Prohlídky Gongu s průvodcem ZDARMA + hry a kvízy pro děti
? Kinematograf Gong – promítání dokumentu Moje Colours
? Orion hlídka
? 11:30 v GONGu spuštění a prezentace mobilní aplikace - Kód Salomon – hra pro turisty a hravé Ostraváky

12:00 – 18:00 - odpolední program
? Cirkusové odpoledne pro děti – kouzelnické triky, škola klaunských dovedností, modelování balónku…
? Bublináři – zařádíte si v záplavě mýdlových bublin
? Cirkusový kolotoč
? Dny zdraví – odborná vyšetření rizikových faktorů
? Mini fotbalové hřiště a ukázka Biometrie – formou hry ukázky identifikace návštěvníka na utkání
? Soutěž v kopání na cíl
? Online video z vrtulníku, který monitoruje hřiště
? Ukázky mobilních jeřábů – možnost prohlídky jeřábní kabiny
? Lukostřelba
? Hry a soutěže pro nejmenší - chození na dětských chůdách, hod do plechovek, skládání puzzle …)
? Nechte se vyfotit pod třešní i s klauny

LANDEK PARK Ostrava - Petřkovice

9:00 – 18:00 - celodenní program
Prvomájový provoz expozic včetně nově otevřené expozice "Historie důlní dopravy"
Prvomájové jízdy v důlním vláčku pro děti i dospělé
LANDEKQUEST - vědomostní kvíz spojený s putováním po výjimečné krajinné, historické a industriální oblasti Landeku
Speciální GEOCACHING - Dar Lovce mamutů - hledání pokladu původních obyvatel podle souřadnic

MĚSTSKÁ GALERIE PLATO - Multifunkční aula GONG

10:30 - fotografický workshop - základy focení (průmyslové) architektury
14:00-17:00 - štafetové malování

8.00-12.00 otevřeny provozy skupiny VMG
Ukažte členům rodiny, jak to chodí na Vašich pracovištích na komentovaných prohlídkách provozů, děti dostanou mávátka, nafukovací balónky, zahrají a zasoutěží si, vyzkouší si mnohé strojařské dovednosti.

Doporučená trasa:

- VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (otevřena Ocelárna, Slévárna - lití čokolády, Rychlokovadlo, Těžká Mechanika)
- VÍTKOVICE MECHANIKA (výroba plaket na fréze)
- PERSONÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ul. Kotkova (3D tiskárny, digitální jazykové učebnym, psychologické laboratoře, interaktivní tabule)
- VÍTKOVICE DOPRAVA (okružní jízdy vozy metra, projížďky v golfovém vozíku a mnoho dalšího)
- VRD - Hasičský záchraný sbor (ukázky zásahů, stříkání vodním dělem, střelba se vzduchovky)
- VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (výstava smaltů z minulých ročníků sympozia SMALT ART, pálení motivů na pálicím stroji a prohlídky provozů)
- VÍTKOVICE GEARWORKS (Poslední možnost zhlédnutí původních funkčních strojů na výrobu ozubení před jejich výměnou s výkladem pro děti)
- VÍTKOVICE CYLINDERS (prohlídky provozů a ukázky výrobků, program na Rampě)

Navštivte také:

- VÍTKOVICE TESTING CENTER (ukázky chemických reakcí, různých typů zkoušení)
- HUTNÍ MONTÁŽE - středisko Montáží Sviadnov (prezentace montážního nářadí, bezpečnostních pomůcek a další)
80 fotek, 4.5.2002, 36 zobrazení,
Den otevřených dveří
141 fotek, jaro 2016, 5 zobrazení,
109 fotek, 1.2.2017, 2 zobrazení,
511 fotek, 8.6.2016, 8 zobrazení,