Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
882 alb 87 528 zobrazení 5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.

reklama

46 fotek, květen 2013 až leden 2014, 18 zobrazení,
Myšlenkový pochod

18. 9. - 16. 11.

vernisáž ve středu 17. 9. v 17 hodin
Výstava se koná ve spolupráci s Hemann Ottó Muzeum Miskolc.
87 fotek, květen 2013 až červenec 2014, 67 zobrazení,
Vernisáž výstavy "Příběh zapomenutého hřbitova", která se uskutečnila v úterý 15. července v 16 hodin v Ostravském muzeu. Výstava potrvá do 7. 9. O výstavě je uvedeno více v níže uvedeném textu archelologa Ostravského muzea a autora výstavy Zbyňka Moravce a v přiložené pozvánce.

K výstavě vychází obsáhlá publikace shrnující historické souvislosti a výsledky výzkumu s obrazovou dokumentací. (148 stran, barevná fotodokumentace, dobové fotografie, archeologické kresby ad.)

O výstavě:
V minulosti Ostravy hrály nezastupitelnou roli hřbitovy. Původně existovala v Ostravě jenom jedna nekropole a ta se rozprostírala okolo kostela sv. Václava. Do 19. století byly později provozovány ještě další dva hřbitovy, ale ani jeden z nich nepřečkal do 20. století. Jedním z nich byla i nekropole na „Zámčisku“, založená v roce 1585 v době morové epidemie. Později, v roce 1728, zde vystavěli kapli sv. Lukáše (vysvěcena byla až roku 1740). Podle historických dokladů bylo na hřbitově v letech 1723 až 1843 pohřbeno 7442 osob. Osudy Moravské Ostravy provázela zaniklá nekropole téměř tři sta let.

/ záznamy ze stránek ostravs.muzea /

A i když se hřbitov nacházel téměř u Masarykova náměstí, na části dnešní Puchmajerově ulici, kdokoliv by marně po něm hledal jakékoli památky. Spolu s kaplí zmizel z urbanizace i paměti města. V roce 2007 byl prostor hřbitova částečně odkryt výkopem pro kanalizaci a následným archeologickým výzkumem. Jeho zpracovávání postupně vyústilo do přípravy výstavy „Příběh zapomenutého hřbitova“.

Návštěvníci se na ní budou moci seznámit nejen s okolnostmi vzniku hřbitova, výstavby kaple sv. Lukáše, případně zániku nekropole a demolice svatostánku, ale také alespoň v náznaku s lidmi, kteří zde byli pochováni. Co tedy lze na výstavě spatřit? Předně rekonstrukci hrobových situací, provedenou na základě archeologického výzkumu, dále model kaple a hřbitova nebo kresebnou rekonstrukci mužského a ženského obličeje, vytvořenou dle dochovaných lebek. Návštěvníci si budou moci prohlédnout kosterní ostatky lidí, které ovlivnili různá postižení anebo nemoci. Z anonymity kosterních ostatků vystupuje hrob ženy, která na základě antropologického a historického bádání opět dostala jméno. Na výstavě bude dále prezentováno několik předmětů, které nám po pohřbených lidech zůstaly, mimo svátostky, jež mrtvé doprovázely do hrobů, také předměty umělecké hodnoty – obrazy, notové zápisy apod.
43 fotek, březen až prosinec 2000, 78 zobrazení,
Roman Nyga
Arne-Bernd Rhaue
Romuald Jeziorowski Skupina tří výtvarných umělců vystavuje v Ostravském muzeu.
50 fotek, květen až říjen 2013, 58 zobrazení,
Nezapomněli jsme na ně?
Stopy židovských rodin v Ostravě
10. 8. - 29. 9. 2013

Před několika léty uspořádal Radovan Lipus pod tímto názvem procházku po našem městě, aby seznámil občanskou veřejnost se stopami židovské komunity.

My bychom Vás chtěli prostřednictvím naší výstavy seznámit alespoň s některými židovskými rodinami, které v předválečné době v městě žily a denní život města svým způsobem obohatily.

Úvodem si připomeňme, že moravsko-ostravská Židovská náboženská obec byla založena 17. března 1875 a byla třetí největší obcí v předválečném Československu, hned po Praze a Brně.

Jejím prvním předsedou byl zvolen Markus Strassmann, majitel městského pivovaru a nositel titulu císařského rady.

V roce 1879 byla na Pitlerově ul. vybudována první židovská synagoga , pak následovaly synagogy ve Vítkovicích, Přívoze, Hrušově , Zábřehu n.O. a v Moravské Ostravě na Žerotínově ul. Mají jedno společné - v roce 1939 byly německými fašisty vydrancovány a vypáleny.

Předválečná židovská obec se starala o své členy nejen v oblasti vzdělávací, ale i sociální . Měla vlastní židovskou školu a školku na Kostelní ulici, starobinec a sirotčinec k zabezpečení židovských chudých Na Bělidle, zotavovnu na Ostravici pro židovskou mládež nebo domov učňovské mládeže na Tovární ulici. Věc poslední v životě člověka zabezpečoval židovský hřbitov na Říšské ulici, nyní 28. října.

V období těsně před rokem 1939 bylo ze 132.000 obyvatel Ostravy přes 12.000 židů tj. asi 9%. Společenské postavení židů názorně ilustruje skutečnost , že z 5.680 báňských, průmyslových a živnostenských podniků na území města vlastnili židé téměř 68%. Majiteli hotelů a pohostinských provozoven byli židé ve 27.7%, z celkového počtu advokátů bylo 63% židů a soukromých lékařů 49%.

Z ostravských židovských rodin vzešli významné osobnosti uznávané nejen doma, ale i ve světě. Byli to nejen politici, profesoři prestižních univerzit, architekti, akademičtí malíři, spisovatelé , novináři a také filmoví a divadelní režiséři, producenti a herci.

Druhá světová válka tvrdě zasáhla do života židovské komunity, nejen na Ostravsku.

V říjnu 1939 byl z Ostravy vypraven první transport ostravských židů do Niska v počtu 1.129 osob, v září 1942 odešlo čtyřmi transporty do Terezína 3.442 osob. V roce 1943 byla uzavřena židovská nemocnice a pacienti spolu s personálem posláni do Terezína.

Po válce se vrátilo jen 202 lidí, zbývajících 93,97% zahynulo. K tomu je nutno připočíst ztráty na lidských životech při deportacích z jiných měst, na útěku a také padlé židovské vojáky z řad ostravských židů na všech frontách 2. světové války.

Část výstavy je věnovaná protrétům malíře Davida Friedmanna, ostravského rodáka.
56 fotek, 1.1.2013, 32 zobrazení,
Tomáš Milich v ostravském muzeu 14.11. v 17 hodin .

Tomáš Milich / grafické listy

Panoptikum

Theodor Padělek Ziprman: Vynálezy a pokroky
1. 11. - 30. 11.

ve čtvrtek 14. 11. v 17 hodin setkání s autorem, komentovaná prohlídka

Tvorbou koláží se zabývá již 20 let. V letech 1969-1972 navštěvoval LŠU - výtvarný obor u ostravské radnice, kde se reailizoval v grafické třídě profesorů Ruska a Karpaly.

Hlavní část inspirace k tvorbě načerpal na lavičce lázeňského parku ve Velkých Losinách, kde pravidelně sedával s panem Miroslavem Horníčkem, se kterým tam trávil lázeňský pobyt. Jelikož se sám ve volném čase zabýval tvorbou koláží, byl mu nevyčerpatelným zdrojem veškeré inspirace.

Ve svých kolážích se autor Tomáš Milich snaží připomenout historické období naší společnosti někdy na počátku 20. století - dobu přísně poctivých knírů, buřinek a cylindrů - dobu elegance dam i dobu převratných vynálezů a pokroků.

Výstava je rozdělena do částí: Panoptikum: grafické listy Tomáše Milicha - koláže jsou výstižně doplněny krátkou prózou Yvony Partykové a Theodor Padělek Ziprman: Vynálezy a pokroky - Theodor průkopník tiskárenský - apparáty a patenty.
172 fotek, březen 2000 až leden 2005, 80 zobrazení,
Setkání s polským malířem se zúčastnila početná skupina nadšenců z G centra CHSG - Dáms.klubu, výtvar. kroužku i VIRTU3V, kdy po návštěvě výstavy RAR v muzeu v Ostravě probíhal i samotný workshop -seznámení s námětem, vlastní práce mistra, techniky i samostatná výtvarná činnost přítomných, která je i vystavena.Po počátečním ostychu a s vervou sobě vlastní se pustili všichni do malování.Poprvé je vždy poprvé, příště teprve uvidíte, co dovedeme.
Navštívili jsme i probíhající "královskou" výstavu Korea -historie a tradice.
Z wikipedie:
Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba, aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu.

Workshop není vhodný pro úplné začátečníky, ale slouží pro další vzdělávání a prohlubování znalostí. V průběhu workshopu není lidem představována teorie – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.
Základnímu významu anglického slova workshop odpovídá v češtině prostá dílna. Podobně jako v angličtině, i v česká dílna se užívá v přeneseném významu: od označení místnosti, kde se něco dělá se přechází k tomu, co se tam dělá, tj. k činnosti samé. Pod takto přenesený význam již je možno schovat daleko více oborů činnosti, od tvořivé, vzdělávací až po akademickou.

Slovo workshop pro svoji expresivnost zní daleko zajímavěji a honosněji než prostá dílna, případně pracovní setkání. Pro zajímavost, v dobách budování rozvinutého a blahoslaveného socialismu existovaly na pracovištích tzv. údernické a zlepšovatelské koutky, což v podstatě nebylo nic jiného dnešní workshopy, kde se předávaly nápady a zkušenosti.

Děkujeme tímto způsobem paní ředitelce Ostravského muzea Jiřině Kábrtové, která nám umožnila zúčastnit se tak zajímavého projektu a zároveň i nádherné výstavy Korea i panu malíři Romualdu Jeziorowskemu.

Foto: Hana Papežová, Katuše Planičková
54 fotek, léto 2003, 152 zobrazení,
Cituji :Na úspěšnou výstavu Král, který létal naváže Ostravské muzeum výstavou k významnému výročí českých dějin – vydání listiny známé jako Zlatá bula sicilská.
Letos 26. září uplyne 800 let od vzniku Zlaté buly, což je jubileum, které si zaslouží nejvyšší pozornost. Nicméně z kulturních institucí Česka to je jen Ostravské muzeum, které si na tento důležitý mezník opravdu vzpomnělo.
Jeho pracovníci připravili důstojnou výstavu, doprovázenou dvoudílným katalogem, na němž se podíleli přední domácí a zahraniční badatelé, archeology počínaje a historiky konče.
Originály, jež se běžně nevystavují, na výstavě nahrazují vědecky přesné kopie. Je tu třeba ukázána maketa Vyšehradského korunovačního evangelistáře Vratislava II. nebo odlitek sochařského reliéfu z Mostecké věže v Praze, který zřejmě zobrazoval, jak císař Fridrich I. Barbarossa předává královskou korunu Vladislavu II. Také samotná Zlatá bula sicilská je z Národního archivu v Praze zapůjčena pouze v podobě dokonalého faksimile.
Z originálů divák v Ostravě najde listinu Přemysla Otakara I. pro Uničov z roku 1223, což je nejstarší městské privilegium v našich zemích, vzácné iluminované rukopisy, jako je třeba Zábrdovický evangeliář, nebo velmi zajímavé archeologické nálezy.

Návštěvníci výstavy uvidí i vzácnou mosaznou mísu.
.

Sicilský král, pozdější římský císař Fridrich II vystavil 26. září 1212 Přemyslu Otakarovi I. listinu, která je všeobecně známá pod názvem Zlatá bula sicilská. Fridrich II. v ní především uznal dědičný královský titul českých panovníků. Právě k 800. výročí vydání tohoto jedinečného státoprávního dokumentu proběhne ve dnech 12. července až 12. září na půdě Ostravského muzea výstava Cesta ke Zlaté bule sicilské.

Výstava nebude prezentovat jen tuto významnou událost, ale přiblíží také úsilí Vratislava II., Vladislava II. a Přemysla Otakara I. o získání královské koruny. Veřejnost bude seznámena s podstatnými změnami, které před 800 lety probíhaly na pomezí Moravy a Slezska. Obě témata spojují osoby Přemysla Otakara I. a jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

První tři české krále výstava přiblíží prostřednictvím mincí a pečetí. K ozdobám výstavy budou patřit fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, kde je i zobrazen král Přemysl. Exkluzivní cimélii představuje také aquamanila vyrobená patrně u příležitosti korunovace Fridricha II. v Cáchách roku 1215. Návštěvníci mohou také shlédnout rukopisy z 11. a 12. století, zbraně z 12. století a také zdobenou mosaznou mísu z přelomu 12. a 13. století. Originál Zlaté buly sicilské nemůže být pro svůj význam v Ostravě vystaven. Proto bude listina prezentována formou zdařilé faksimile zapůjčené Národním archivem v Praze.

Druhá část výstavy, která se věnuje proměně pomezní oblasti Moravy a Slezska, se dotkne problematiky vzniku prvních měst - Uničova, Bruntálu, Opavy a Hlubčic. V návaznosti na Bruntál a Uničov bude přiblížena také hornická činnost v Jeseníkách s názornými ukázkami rud, včetně zlaté. Odraz dobových změn se projevil také na poli sakrální architektury. Poprvé budou zveřejněny výsledky archeologických výzkumů v Holasovicích (raně gotický kostel a jeho dřevěný předchůdce) a v areálu kostela P. Marie ve Starém Městě (pozdně románská trojlodní bazilika). Opomenuty nezůstanou ani architektonické články a dílce vypovídající o podobě a výzdobě těchto zaniklých staveb z 1. poloviny 13. století. Návštěvníci se na výstavě také budou moci dozvědět, jaká situace panovala na přelomu 12. a 13. století na Ostravsku.

Ostravské muzeum při realizaci výstavy spolupracovalo s řadou předních českých i zahraničních kulturních institucí, především však s Národním památkovým ústavem ú.o.p. Ostrava.
nejzajímavější zapůjčit na výstavu v Ostravě," řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Vzácnost některých listin dokumentuje fakt, že mohou být být vystaveny jen
tři týdny, aby je nepoškodilo světlo. V průběhu výstavy tyto dokumenty budou obměněny.

Momentky z výstavy, kterou stojí zato vidět.

Děkujeme ostravskému muzeu za skvělou práci.
79 fotek, červen 2002, 46 zobrazení,
Kniha je završením projektu, který probíhal od r. 2009 a jehož duchovním otcem je divadelní a filmový režisér Radovan Lipus.
Ostrava je vyjímečná hlavně v migracích a příchodech.Příspěvky v knize jsou rozděleny do tématických kapitol:
Ostraváci o Ostravě
Ostrava přišla k nám
Příchody odborníků
Příchody umělců
Příchody za prací a lepším životem
Příchody horníků
Příchody za láskou a za rodinou
Příchody za studiem
Příchody z politických důvodů
Příchody z Evropy i ze světa
Dětskýma očima..
Příchody i odchody jsou vždy důsledkem mnoha příčin, okolností, situací ui duševních rozpoložení.
www.ostrava2015.cz
Křest knihy proběhl v Minikině v Ostravě 8.6.2011
36 fotek, 29.4.2010, 16 zobrazení,
Další zajímavá beseda s lidmi, kteří našli v Ostravě druhý domov.
41 fotek, 19.2.2010, 22 zobrazení,
Stará Aréna hostí hosty režiséra R.Lipuse v rámci akce Ostrava 2015.
27 fotek, 23.9.2010, 23 zobrazení,
Učitelé z Anglie a Francie, kteří se usídlili a pracují v Ostravě. 23.9.2010 Stará Aréna
26 fotek a 1 video, jaro 2003, 31 zobrazení,
Režisér R.Lipus se svými hosty ve Staré Aréně.
38 fotek, 7.8.2010, 31 zobrazení,
Šumné procházky Ostravou- po židovských památkách s rež. Radovanem Lipusem.2006 a historikem arch. Martinem Strakošem
116 fotek, 14.1.2014, 101 zobrazení,
Významná akce Debatního klubu 50+ - ocenění dětí i těch, kteří pro seniory pracují- ředitelé určitých škol, knihovny, MPO, ČRo 2.10.2014 v budově Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.Křest knihy Jak ho vidím já...
Nakonec vystoupil a nás všechny potěšil zpěvák Jaroslav Wykrent.

Foto: Hana Papežová
78 fotek, 20.1.2005, 30 zobrazení,
Vernisáž výstavy P.Jaskiewicze 3.1.2011 ve Výtvar. centru Chagall.v Ostravě.
Plocha  0
20 fotek a 2 videa, červen 2002 až březen 2005, 11 zobrazení,
37 fotek, 4.11.2002, 9 zobrazení,
43 fotek, leden 2005 až říjen 2008, 31 zobrazení,
Odkaz: www.seniortip.cz, Zahrada provoněná barvami 17.10.2008 / fotogalerie H.P., veřejná galerie, dole "starší"/
70 fotek, 23.8.2005, 22 zobrazení,
Vycházka se ZSB s neúnavným průvodcem Zd. Švelbem, který nás provází Ostravou i okolím již přes deset let.
Odkaz: www.seniortip.cz, Okolí Ostravy POODŘÍ 31.3.2006 / fotogalerie dole " starší g."/
41 fotek, 39 zobrazení,
ZSB s našimi seniorskými turisty.
Odkaz: www.seniortip.cz POODŘÍ po 5 letech 8.4.2008 , Jistebnické rybníky , Výlov rybníka P.Bezruč -Jistebník 6.11.2009 ,Sněhobílé Pustevny 3.2.2010 / fotogalerie, veřejná galerie dole " starší"/