Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
866 alb84672 zobrazení5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.

reklama

1 fotka a 1 video, leden až září 2003, 16 zobrazení,
Přednáška v Pyramidě 15.10.2012
59 fotek a 2 videa, leden až říjen 2003, 93 zobrazení,
Hudební interpret, hudební pedagog, historik, publicista, violocencelista

Narození 15. května 1926
Košice
Československo
Bydliště Ostrava
Národnost česká
Vzdělání Masarykova univerzita v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Znám(á) jako hudební interpret, hudební pedagog, historik a publicista

Narodil se v české rodině na Slovensku, které musela se vznikem Slovenského štátu opustit. V roce 1939 přesídlil do Ostravy, kde počínaje rokem 1941 začal na tehdejším "Ústavu hudby a zpěvu" studovat hru na violoncello a zpěv. Po maturitě na gymnáziu složil v roce 1945 státní zkoušku nutnou k výuce hry na violoncello. Od roku 1946 studoval hudební vědu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studium zakončil roku 1952 doktorátem. Od roku 1948 studoval současně i na nově vzniklé Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Václava Černého hru na violoncello, absolutorium složil roku 1953. Hrát se učil také u známých violoncellistů Karla Pravoslava Sádla a Bohuslava Herana.[1][2]
Tvořivá léta

Nedlouho po složení maturitní zkoušky začal hrát na violoncello v Ostravském rozhlasovém orchestru, kde byl zástupcem koncertního mistra. Po absolutoriu na brněnské JAMU byl v létech 1953 až 1960 koncertním mistrem orchestru opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, současně od roku 1953 do 1956 hrál a byl dramaturgem v Ostravském komorním orchestru. Od roku 1960 byl po osm let koncertním mistrem Janáčkovy filharmonie Ostrava.

V roce 1953 založil Ostravské kvarteto jehož členem byl 35 let a vystoupil s ním v 15 zemích s více než 2000 koncerty. Od roku 1946 působil po 10 let i jako komorní a operní pěvec, v rozhlase, na koncertech i v divadle (např. Vítek v Daliboru, Pinkerton v Madame Butterfly).

Autorsky se podílel na stovkách hudebních rozhlasových pořadů, televizních scénářů a živě moderoval stovky výchovných koncertů. Kronikářským způsobem zaznamenával události v hudebním životě Ostravska. Vyhledával a připravoval k vydání málo známé nebo zapomenuté skladby např. Antonína Rejchy, Jana Tomáše Kuzníka nebo Vojtěcha Jírovce.[1][2]
Pedagogická činnost

Od roku 1953 vyučoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě po dobu 55 let, z toho byl 3 roky ředitelem. Tři roky byl asistentem, deset let odborným asistentem a v roce 1993 se habilitoval jako docent violoncellové hry na JAMU v Brně.

Pomáhal zakládat mezinárodní hudební soutěž pro mladé hudebníky Beethovenův Hradec a od roku 1968 byl celých 41 let stálým předsedou poroty Heranovy violoncellové soutěže v Ústí nad Orlicí.

Děkuji svému kolegovi Jiřímu Bártovi, který mě během lázeňké léčby úspěšně zastoupil a skvěle se zhostil role moderátora a organizátora besedy.
Děkuji docentu I.Měrkovi za nádherné ohlednutí za svou bohatou kariérou a přeji ještě hodně zdraví a stále čilou mysl.
Děkuji Evě Mudrové za laskavá slova a stálou přízeň.
Děkuji spolupracovníkům CHS Gabriel za příkladnou práci.

Všechny Vás obdivuji a budu se těšit na další setkání a spolupráci s vámi.

Foto: Katka Planičková, Hana Papežová
Video : Jiří Bárta

Fotografie na konci ze křtu knihy doc.I.Měrky: Slezské klavírní trio.Ostravské kvarteto v Domě kultury města Ostravy 12.11.2012
76 fotek a 1 video, zima 2004/2005, 49 zobrazení,
Přednáška v UKS VirtU3V o návštěvě Izraele naší lektorky Z.Telnarové ing.Ph.D ve školícím středisku Pyramida v Ostravě.
Děkujeme, bylo to skvělé poučení o naší minulosti.

Foto: Hana Papežová
Video: Jiří Bárta
1 video, 23 zobrazení,
1 fotka a 4 videa, 1.4.2005, 22 zobrazení,
Druhá akce UKS Přednáška Mgr. B. Pešatové o K.H.Máchovi. 18.10.2010
Video mluvená nahrávka přednášky j. Bártou.
124 fotek a 2 videa, duben 2002, 63 zobrazení,
Beseda s Hanou Juračákovou o krajanech v Kanadě, kde v roce 1992 natáčeli o nich dokumentární film a která se pobytu i natáčení zúčastnila.
Obrazy z historie a současnosti krajanů v Kanadě.Fotografie přejaty z promítání na plátně.
4.4.2011 dvě videa na konci.J. Bárty
1 video, 23.3.2003, 70 zobrazení,
Video Na slovíčko s H.Juračákovou o knize Odrobinky. Spolupracovali: H .Papežová E.Porubová, J.Bárta , J.Hrubý .
90 fotek a 1 video, březen 2000 až červenec 2002, 180 zobrazení,
Přednáška Radovana Lipuse Ostravské kavárny 12.12. v 15 hod. G centrum CHS Gabriel Ostrava - Zábřeh

Životopis
Narodil se v Těšínském knížectví v roce 1966. V roce 1984 maturoval na nejvýchodnějším českém gymnáziu na světě — v Třinci. Následujících pět let byl prázdninovým průvodcem na hradě Roštejně a zámku Humprecht.
V letech 1984-1986 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 1986–1991 na DAMU (prof.Jaroslav Vostrý).
První angažmá získal v Činoherním klubu Praha v roce 1991.
Od roku 1992 je režisérem činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. (Více než čtyřicet divadelních režií tu i onde.)
Od roku 1994 až do současnosti je na repertoáru Komorní scény Aréna nepřetržitě „scénická škytavka“ Průběžná o(s)trava krve, kterou zosnoval s básníkem Petrem Hruškou. Aktivní kavárenský povaleč. Pasivní modřínový obaleč. Autor projektu Šumná města, scenárista a režisér. Externí pedagog Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Namátkové verše, obmyslnou prózu a soustavně nesoustavné fejetony publikoval v Kavárně AFFA, Modrém květu, Literárních novinách, Tvaru, Scriptu...

Vítejte v pomyslné virtuální kavárně - kavárenského povaleče R.Lipuse, jak
sám sebe nazývá.
Vydejte se s ním po stopách vůně kávy linoucí se z kaváren Moravské
Ostravy a Přívozu. R.Lipus je nejen známým divadelním, ale také rozhlasovým režisérem, je rovněž iniciátorem a režisérem televizních cyklů Šumná města a Šumné stopy. Spolu s ním jsme mnozí z nás absolvovali
Šumné procházky Ostravou, je duchovním otcem Ostravských příchodů se
zajímavými hosty ve Staré Aréně, které jsme si mnozí
také nenechali ujít , je světoběžníkem , zaměřeným na architekturu, nedávno natáčel v Bosně, Slovinsku a Japonsku,
publikuje v řadě literárních časopisů, přednáší na FFOU a hlavně je specialista
na kavárenský svět a světové kavárny.

Foto: Hana Papežová
Dalibor Kraut
Kamera : Jiří Bárta

Nestárnoucí melodie : PETESAX

Promítání : Božena Pešatová

Host pořadu : Eva Mudrová, moderátorka ČRo Přání plná písniček

Děkujeme, pane režisére, byli Jste s moderátorko Evou Mudrovou skvělí, nezklamali Jste nás.

Video J.Bárty na konci fotografií.
84 fotek a 1 video, jaro 2003, 186 zobrazení,
MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D.

Narodil se v Ostravě. Promoval na lékařské fakultě v roce 1981. První atestaci ze všeobecného lékařství získal v roce 1985, následně další atestaci z geriatrie v roce 1993 a v roce 2000 absolvoval v čtyřletém postgraduálním studiu na Lékařské fakultě UK, obor psychoterapie. V roce 2006 obhájil titul Ph.D. Byl na zahraničních stážích v Belgii, USA a ve Velké Británii (Oxford), také se zúčastnil řady domácích i zahraničních kongresů. Vyučoval geriatrii na Sociálně zdravotní fakultě Ostravské univerzity, nyní učí na Fakultě veřejných politik Ústav ošetřovatelství, Slezské Univerzity v Opavě. Má bohatou publikační činnost zejména ve zdravotnických novinách, vystupuje v médiích. Je členem několika lékařských společností; absolvent kurzů pořádaných IPVZ v Praze, SPL ČR, Geriatrickou společností a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Nyní provozuje privátní praxi včetně cca 80 lůžek v Charitě na ulici Zelené a také v soukromém Penzionu Lada v Ostravě Výškovicích na Lužické ulici.

Přednáška se uskutečnila pro seniory UKS při VIRTU3V a CHS Gabriel v Ostravě - Zábřehu 12.6.2012 v G centru CHS Gabriel v roce 2012,který je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Cituji z internetu:

Poučení pro seniory i seniorky nad 55 let

Minulost
Hovořit o minulosti znamená být k smíchu. Nikoho to nezajímá. Všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporučuje se upozornit „stárneš“ apod.

Budoucnost
Budoucnost je k pláči. Rovněž o ní není dobré příliš hovořit, ale je nutné se připravit, např. madla v koupelně a na záchodě, optimální teplo, teplá voda, výtah či doprava po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.

Přítomnost
Přítomnost je nejdůležitější. Je nezbytné ji náležitě využít. Proto zvažte následující vybraná a životem odzkoušená doporučení:
- Mít jeden domov, který důvěrně známe a kde jsme spokojeni.
- Nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to rozhází.
- Uvědomit si svoji nedůležitost.
- Starat se o přiměřené zdraví.
- Být samostatný bez partnera. Umět si uvařit, vyprat apod., u žen zvládat mužské činnosti.
- Mít přátele pozitivně laděné, tam, kde se jenom naříká a nadává, tam nechoďte.
- Ve společnosti mluvte přiměřenou intenzitou. Příliš hlasitá mluva odpuzuje.
- Mít dostatek času, říci „nemám čas“ znamená buď „nechce se mi“ nebo „jsem neschopný“.
- Nic nemusíte.
- Mějte svůj majetek, byt, peníze. Žít každý za své. Říkat si o peníze je ponižující.
- Nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady pro sebe.
- Mladým do ničeho nemluvit. Poradit jenom pokud se zeptají a odpovědět pokud možno to, co chtějí slyšet.
- Připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb.
- Nepředstírat mládí a chuť na sex, když nejsou.
- Nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána. Péče o vnoučata již není povinnost.
- Přiměřeně se pohybovat. Cyklisté s přilbou a kartou zdravotní pojišťovny.
- E-mail neposílat mladým. Mají jiný vkus. Vzbuzujeme soucit.
- Nepředvádět se, je to trapné.
- Oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě.
- Nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol.
- Výchova seniorů je nesmysl.
- Velmi důležitá je čistota, denně má být koupel. Zápach odpuzuje.
Pravidelně používat internet.

Foto: Hana Papežová, Katuše Planičková

Videoprojekce : Jiří Bárta

Příjemná a přátelská atmosféra všech přítomných .

Děkujeme Vám , pane doktore,za příjemné setkání s Vámi.

Vážená paní Papežová.
Děkuji Vám i Vašim spolupracovníkům
Bylo to milé a byla hezká atmosféra.Doufám,že Vám všem to něco přineslo.
s pozdravem H.Přibyl
233 fotek, duben 2015, 29 zobrazení,
Exkurze UKS do DOV.
Skvělá přednáška Jiřího Bárty a neméně zajímavý " průvodce" DOV Jiří Hrubý,
Hluboká poklona , pánové, Jste skvělí, neopakovatelní..

Milí Jirkové,

bylo mi ctí spolupracovat s Vámi oběma v Radě UKS, nyní se nám všem otevřela další životní etapa a myslím, že úspěšná.

Reaguji na včerejší skvělou exkurzi do DOV a hlavně Tobě, Jirko, poděkovat za perfektně připravenou přednášku- škola VirtU3V je opravdu vidět a za katedrou Ti to pořád sluší.

Jirka Hrubý brilantně ovládá zase " průvodcovskou hůl"- vtipný, profesionální výklad přímo v terénu DOV.Což tak ho navrhnout na " průvodce roku".

Jinak máte možnost se přihlásit do soutěže o ceny na název nádstavby na V1- př.Stříbrná lady apod...

Jinak ,Jirko Hrubý, Tvoje vize mít v Platu / galerie v Gongu / galerii pro amatéry asi nebude reálná- finanční možnosti vystavujích a vůbec zájem ?Probíhal tam nějaký pořad pro seniory, měli jsme nabídku, která se mi ale nelíbila.???

U nás, v Galerii G- je galerie pro amatéry , ve srovnání s Plato nesrovnatelná co do velikosti a někdo může mít finanční problém i sám sebe odvahu představit / máme rámy, program, promítání a vše potřebné a hlavně lidi s dobrým srdcem pomoci / /.Zatím nikdo v UKS neprojevil zájem ani o besedy s významnými osobnostmi, které představujeme v jiném světle než je obvyklé a nový cyklus " neobyčejný ženy" v seniors, věku , které jsou vždy i se zábavným programem v jakém " duchu" se představí dotyčná osobnost - módní přehlídka, cvičení a hlavně skvělá hudební produkce vždy s tanečkem.

Jinak Galerie Mlejn v Přívoze dává také prostor pro amatéry výtvarníky i fotografy.

Ještě k promítání prezentace J.Bárty o Ostravě, skvělá nabídka a já také chci v naší Galerii G přispět k výročí Osvobození Ostravy tím, že nabídnu serii tatínkových fotografií / byl nejenom válečný zpravodaj, dokumentární fotograf, kameraman / z let 1927- 1947 Ostrava očima Viktora Koláře st./ můj bratr Viktor Kolář je světoznámý fotograf / a to v červnu a výstava bude přístupná v našich prostorách CHSG Čujkovova 40a Ostrava - Zábřeh- dříve zde proběhla úspěšná beseda s rež. Radovanem Lipusem / i během prázdnin od 8.00 - 16.00 hodin.

Děkuji za pozornost a přeji UKS hodně dalších zajímavých akcí.

Foto: Hana Papežová- Kolářová
173 fotek, srpen až listopad 2013, 77 zobrazení,
V pátek 8.11.2013 nás přijdou navštívit senioři z U3V z Prahy, Univerzita Karlova. V čase od 17.00 do 20.00 se setkáme v aule na Pedagogické fakultě, kde bude následující program:

Setkání studentů U3V z Ostravské univerzity a Univerzity Karlovy.
Přednáška Mgr. Martina Strakoše o urbanismu a moderním vývoji Ostravy.

Dále senioři z UK by rádi s vámi poseděli v nějaké hospůdce na Stodolní ulici.

Tohle bylo pozvání a fotografie jsou ze setkání studentů U3V UK se studenty Virt U3V z Ostravy.v aule PF v Ostravě a posezení u Sádrového ježka v Ostravě.

Děkujeme vám , bylo to príma a těšíme se na další setkání kdekoliv v Ostravě i v Praze.
509 fotek a 1 video, leden až září 2003, 35 zobrazení,
Exkurze Virt U3V do J Čech Ševětín,Hluboká n/V, České Budějovice, Český Krumlov, Stráž nad Nežárkou, Třeboň... 14.9. - 12.9. 2012
46 fotek a 1 video, únor až prosinec 2000, 50 zobrazení,
Přednáška dr. V. Šilera Jazyk mezi etiketou a etikou,politicky korektní vyjadřování.

Je pěkné se sejít, popovídat si, zavzpomínat, co se podařilo a víme, že všechno, protože jsme " nejlepší z nejlepších ".
A když se nikdo nedívá , je tam " blesk".
Pouze momentky a nezlobte se, když se tam někdo nelíbí a proto vždy s úsměvem.

Video Jií Bárta - studium- ukončení semestru, přednáška dr.V.Šilera,, záběry z Librexu,básník F.Novotný a herec Luděk Munzar , beseda ,autogramiáda ke knize Buďme blaženi
71 fotek, květen 2009 až červenec 2010, 33 zobrazení,
SETIP Ostrava a předávání osvědčení. 2009 v AULE OSU.PF - / kurz PC,práce s internetem , práce ve virtuální třídě.
50 fotek, 9.5.2005, 15 zobrazení,
UKS přednáška 12.3.2012 Pyramida Ostrava
83 fotek a 2 videa, únor 2005 až leden 2011, 61 zobrazení,
Citát : " Mládí není zásluha, ale doběhnout do vyššího věku a zůstat někomu užitečný , je zázrak. " Ukončení kurzu Věda kolem nás ve VirtU3V v Pyramidě v Ostravě- předávání certifikátů,Diplomů.Většina studentů zakončila studium se 100% výsledkem. 24.1.2011 Mluvené video J.Bárty, video s hudbou na konci.
181 fotek, říjen 2005 až říjen 2010, 37 zobrazení,
Ve třech sklenících jsme viděli tropické i subtropické rostliny aj. Pokračování exkurze.
181 fotek, 13.10.2010, 38 zobrazení,
Studenti VirtU3V SETIPU na exkurzi v Botanické zahradě PŘF v Ostravě. 1. část 13.10.2010
Vznikla v r. 1991 ze zahradnictví na ploše asi 5000 m2 , se třemi skleníky na ploše asi 210 m2. Na venkovní zahradě se provádí výsadba letniček, léčivek, trvalek, dřevin apod., pěstuje se asi 1200 druhů rostlin. Ve sklenících najdeme tropické i subtropické rostliny.Škoda, že jsme ji nenavštívili v době rozkvětu.
183 fotek, 5.1.2002, 82 zobrazení,
Český král Jan Lucemburský, který vládl v letech 1310-1346,
je hned z několika důvodů velice zajímavou osobností. Byl
prvním Lucemburkem na českém trůnu, který „chtěl“ svým
sňatkem s Eliškou Přemyslovnou navázat na dědictví po Přemyslovcích.

V Ostravském muzeu byla 15. prosince 2010 slavnostně zahájena zajímavá výstava "Král, který létal". Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského", výstava je oficiální součásti oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské dynastie na český trůn.
Velkolepý projekt, je realizován ve čtyřech segmentech. Úvodní segment nazvaný "První rytíř Evropy" představí dobu Jana Lucemburského
v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Unikátní expozice bude proto tvořena zbraněmi a zbrojí první poloviny 14. století. Součástí této části bude i nové, do nejmenších heraldicko-vexilologických a vojensko-strategických detailů zpracované dioráma jedné ze sekvencí bitvy u Kresčaku.

Druhá, historicko-archeologická část výstavy - "Ostrava středověká" - je věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. To vše je zařazeno do kontextu dějin Moravy a Slezska v daném období. V rámci expozice jsou vystaveny např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, ražby Jana Lucemburského nebo ukázky architektury a architektonické skulptury.

Třetí část nazvaná "Král cizinec" je zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století
s výjimečnými časovými a teritoriálními přesahy. Velice zajímavý je pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny - vdovy Elišky Rejčky v Brně. Prezentovány jsou předměty, které spolu úzce souvisí, i když od konce 14. věku jejich vzájemné vztahy pomalu mizí (díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek). Poprvé je vystaveno několik luxusních kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, které jsou doplněny nádherným Gelnhausenovým kodexem a Zbraslavskou kronikou
z Jihlavy.

Poslední segment "Král diplomat" představuje velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Provenience vystavených předmětů je velmi pestrá s poukazem na královy diplomatické schopnosti, pro něž byl ve své době velice ceněn. Mezi nejzajímavější exponáty patří část pokladu ze slezské Středy (od 7. 2. 2011), kolekce pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. a pohřební koruna krále Rudolfa I. zvaného Kaše a několik předmětů z pokladu dómské pokladnice v Cáchách (relikviář sv. Simeona, zlacená agrafa se Zvěstováním Panny Marie) či pokladnici baziliky San Marco v Benátkách. Poprvé je v ucelené kolekci představena moravská a slezská sepulkrální skulptura.
Výstava bude k vidění do 31. března 2011.

Střípky z návštěvy seniorů - studentů v Muzeu 22.2.2011.
14 fotek, únor 2005 až březen 2010, 17 zobrazení,
Končíme internetové studium a volíme Největšího Čecha - zvolení J.A.Komenského./Fotografie z posledního závěreč. úkolu v Pyramidě. 2010 Společné fotografie studentů, záběry z učebny při studiu.