Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

 • leden 2005 až červen 2008
 • 77 fotek
 • 48 zobrazení
Návštěva studentů U3V ze Španělska, Portugalska v Dáms.klubu v G centru charitním středisku Gabriel v Ostravě - Zábřehu .5.6.2008
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 15.12.2005
 • 12 fotek
 • 94 zobrazení
..Dámský výlet do lázní Klimkovic.
Odkaz : www.seniortip.cz Koupání v Děhylově / fotogalerie H.P., veřejná galerie dole "starší" /
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 14.2.2005
 • 52 fotek
 • 26 zobrazení
Mikuláš s Evou T.a spousta legrace. 2008
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 15.9.2005
 • 48 fotek
 • 80 zobrazení
Ing.T.Sokolovský a ing. Zdenka Telnarová PhD. natáčejí dokument´ o seniorech pro EU v našem centru pro seniory.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • leden 2005 až září 2008
 • 50 fotek
 • 35 zobrazení
Dámy si udělaly výlet v dubnu 2008.
Odkaz : www.seniortip.cz Velikonoční jarmark na Slezs.ostravs.hradě 3.4.2007 /fotogalerie, H.P. veřejná galerie, dole "starší"/
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • červen až říjen 2009
 • 75 fotek
 • 44 zobrazení
Dámský klub v G centru se baví. Adventní věnce v DK akord -Aktivní senior.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • květen až červen 2005
 • 103 fotek
 • 67 zobrazení
Přej si " modré z nebe " a bude Ti splněno. Přála jsem si nanukáč / nemohu ho nemít /a dostala jsem Pierota i ... Přání splněno. Foto : K.P.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 16.11.2005
 • 86 fotek
 • 44 zobrazení
Anděls.Hora- středisko Charity Ostrava a Dáms.klub na dovolené. 2008
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • září 2005 až září 2010
 • 28 fotek
 • 43 zobrazení
Splněné přání některé z nás-hudba, verše, vtipy, módní přehlídka apod. 30.9.2010
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 12.2.2005
 • 34 fotek
 • 37 zobrazení
Seniorky v Dáms.klubu CHSG oslavily společně s panem řed. M. Pražákem jeho 50-té narozeniny - 12.9.2013

Foto : Hana Papežová
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • květen 2013 až únor 2014
 • 37 fotek
 • 77 zobrazení
V Dáms klubu CHSG v Ostravě - Zábřehu jsme dnes přivítali milé hosty z Domova Čujkovova. a to pěveckou skupinu Návraty.
Zpívalo se, vyprávěly vtipy, bylo prostě veselo.
Skvělé dopoledne, budeme se těšit na další setkání.Děkujeme !

V Domově Čujkovova poskytujeme: / ze stránky Domov Čujkovova /

ubytování
stravováníObrazek
úkony péče, ke kterým patří:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti

Ubytování:

Domov disponuje jednolůžkovými a dvojlůžkovými pokoji. Jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj tvoří buňku se společným sociálním zařízením (WC a umyvadlo). Na každém poschodí je koupelna.
Pokoj je vybaven následujícím zařizením: polohovacím lůžkem, nočním stolkem s výsuvnou servírovací deskou, vestavěnou uzamykatelnou šatní skříní s nástavcem, televizní přípojkou. Ostatní vybavení je do pokoje doplňováno dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.Obrazek

Každý nově nastupující uživatel je ubytován ve dvoulůžkovém pokoji a může se u vedoucí úseku sociální péče zaevidovat do pořadníku čekatelů na jednolůžkový pokoj. Podmínkou pro ubytování v jednolůžkovém pokoji je schopnost plné úhrady služeb (lze dohodnout doplatek s příbuznými uživatele). Při ubytování se zohledňuje zařazení uživatele do cílové skupiny.
Uživatel si může na svůj náklad vybavit pokoj vlastními drobnými bytovými doplňky - poličkou, obrázky, soškami, fotografiemi, květinami, radiopřijímačem, televizním přijímačem, videopřehrávačem nebo DVD. Za radiopřijímač a televizní přijímač hradí uživatel poplatek dle platné vyhlášky o telekomunikačních poplatcích. Není možno vybavovat pokoj vlastním nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem.

Uživatelům poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s § 36Obrazek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, nepřetržitě 24 hodin denně. Zdravotní péče, kterou v domově zabezpečuje praktický lékař, konsiliární lékaři a odborný zdravotnický personál, je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeutky. Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům, kteří mají přiznaný příspěvek na péči, a to do výše přiznaného příspěvku. Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, obslužnou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách.
Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli a známými. Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství a pomáhají uživatelům při vyřizování jejich záležitostí na úřadech a dalších institucích. Prostřednictvím sociálních pracovnic si mohou uživatelé objednat denní tisk a časopisy.
Uživatelé se podle svého zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního, společenského a duchovního života v domově a dalších akcí, pořádaných domovem či jinými organizacemi.
Dobu návštěv v denních hodinách poskytovatel neomezuje. Žádá však návštěvníky, aby respektovali dobu stravování a dobu klidu uživatelů. Nejvhodnější dobou pro příjem návštěv je od 8,30 do 11,30 hodin a od 13,30 do 18,00 hodin. Ve společných prostorách domova ( přízemí budov) je možné setrvat do 21,30 hodin.

Doplňkové služby:

Uživatelé mají možnost přímo v domově využívat služeb holičství, kadeřnictví, pedikúry a nakoupit si v prodejně občerstvení.

Stravování:

Strava je v domově připravována v souladu s platnými normami. Jsou podávána tři hlavní a dvě vedlejší jídla. Dietní stravování doporučuje praktický lékař. Strava je podávána v jídelnách zařízení na jednotlivých úsecích, případně na pokojích uživatelů služby v případě jejich odůvodněné potřeby.

Foto: Hana Papežová CHSG galeristka a fotografka

Charitní středisko Gabriel- komunitní centrum pro seniory / ze stránek Charity Ostrava /

„Seniorský věk není handicap.“

POSLÁNÍ

Charitní středisko GabrielPosláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí.
CÍL

Cílem Komunitního centra je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.
CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryCílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením způsobené osamělostí, zhoršováním zdravotního stavu apod.
ZÁSADY SLUŽBY

SAMOSTATNOST

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na pracovníky střediska. Uživatel je k samostatnosti a co největší soběstačnosti pracovníky neustále povzbuzován a motivován.
Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryPARTNERSTVÍ

Uživatel služby je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.
PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryKomunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

kurz práce na PC
dámský klub Živá voda
společenské hry
výtvarná činnost - pletení, malování, batikování
přednášky a besedy
setkávání u šálku čaje či kávy
galerie G

Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 18.00 h.
Kontaktní osoba: Hana Papežová, tel.: 732 702 321, e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 13.00 h
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • leden 2005 až červenec 2010
 • 70 fotek a 1 video
 • 141 zobrazení
Do Dáms. klubu přijela vzácná návštěva a bylo hodně veselo.
Video s hudbou na konci.Vzpomínání, jak jsme chodily nejen do " pionýra". 2010
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • květen 2013 až leden 2014
 • 35 fotek
 • 18 zobrazení
Dámský klub v CHSG uspořádal přednášku o módě a barvách pro 60+ .30.1.2014
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 15.11.2005
 • 100 fotek
 • 43 zobrazení
Návštěva zámku 2008
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 22.7.2010
 • 38 fotek
 • 48 zobrazení
I u nás v Dáms. klubu každoročně koncem července slavíme- narozeniny všech členek najednou a je to opravdu legrace.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • květen 2013 až květen 2015
 • 111 fotek
 • 32 zobrazení
Příjemný den v Dámském klubu - oslava Dne matek 7.5.2015

Úvodní slovo : vedoucí Danka Hanáková

Hosté : Sbor dětí Skřivánek ze ZŠ Provaznická pod vedením paní uč.Pavly Staňkové

Hudební produkce : Josef Seifert

Foto : Dušan Stračánek

Děkujeme dětem ze souboru Skřivánek i paní učitelce / oběma / za krásné vystoupení a těšíme se na další. Jste skvělí.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • 14.12.2014
 • 33 fotek
 • 41 zobrazení
Vánoční setkání s ředitelstvím CHO v Dámském klubu k ukončení roku 2014.

Foto: Katka Planičková
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • květen 2013 až prosinec 2014
 • 34 fotek
 • 50 zobrazení
Pravidelné setkání Dáms.klubu s Ředitelstvím CHO ke konci roku 2014.

Fotoi: Katka Planičková
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
 • leden 2005 až únor 2016
 • 228 fotek
 • 50 zobrazení
 • 1 se líbí

Nebyla nalezena žádná alba.

Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.

Adresa na Rajčeti

www.babi90.rajce.idnes.cz

Aktivní od

9. září 2009

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama