babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
906 alb 99 667 zobrazení 5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.
29 fotek, 7.3.2005, 40 zobrazení,
Dokonale zachovaná historie.
57 fotek, zima 2004/2005, 95 zobrazení,
Móda v roce 2007, základní prvek oblečení je šála ke každému oblečení.
10 fotek, 7.3.2005, 72 zobrazení,
Střípky z mé dovolené v Paříži 2007.
48 fotek, 6.3.2005, 27 zobrazení,
Prohlídka pavilonu se sochami.
25 fotek, 6.3.2005, 32 zobrazení,
Přehlídka nejlepšího umění na světě.
20 fotek, 6.3.2005, 28 zobrazení,
Klenoty našich předků.
44 fotek, leden až říjen 2005, 107 zobrazení,
V noci je v Paříži nezapomenutelný zážitek.
61 fotek, březen 2008, 24 zobrazení,
Vybráno ze spousty fotografií náhodně.
31 fotek, 7.3.2005, 57 zobrazení,
Neuvěřitelné " město" v Paříži.
81 fotek, březen 2008, 35 zobrazení,
Moje dovolená ve Francii. 2007.
6 fotek, 28.9.2008, 95 zobrazení,
Moje dovolená snů.
Odkaz : www.seniortip.cz, Středozemní moře afric. pobřeží 29.8.2008 / fotogalerie H.P., veřejná galerie dole " starší/
248 fotek, srpen 2008 až leden 2009, 357 zobrazení,
Moje dovolená snů v Africe.v roce 2009.
133 fotek, leden 2005 až květen 2015, 0 zobrazení,
184 fotek, 12.1.2013, 47 zobrazení,
Den pro aktivní seniory se soutěžemi v poskytování 1.pomoci 25.5.2013 v Třebovicích.

Děkujeme za příjemný, soutěživý i když deštivý den.Byli Jste skvělí.!!

Foto: Hana Papežová
58 fotek, 11.2.2005, 49 zobrazení,
Procházím výstavou beze slov.
Odkaz: www.seniortip.cz, 100 let NDM v Muzeu v O. 12.11.2007/ fotogalerie H.P., dole " starší"/
71 fotek, 31.5.2005, 38 zobrazení,
Návštěva v Muzeu S. Freuda, slavnosti na náměstí v Příboře.
46 fotek, 7.8.2005, 81 zobrazení,
Vernisáž obrazů známé malířky za účasti svět. fotografů - Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Vojtěcha Bártka.
Odkaz: www.seniortip.cz, Ostravská malířka Marta Kolářová se představuje 13.3.2008, Viktor Kolář,významný ostravský fotograf 4.7.2006 / fotogalerie, veřejná galerie dole starší" /
84 fotek, únor 2005 až listopad 2009, 64 zobrazení,
Vernisáž obrazů známého ostravs. malíře Jos. Odrášky v Muzeu v Ostravě.
102 fotek, prosinec 2013 až květen 2015, 118 zobrazení,
Moje návštěva v těchto ostravských kostelích během Noci kostelů 2015.

Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava
Program Noci kostelů 29. května 2015

17:00 17:50 Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
17:50 18:00 Zvonění »»»
»»» Moje Noc
18:00 18:15 Modlitba za město Ostravu o. biskup František Václav Lobkowicz »»»
»»» Moje Noc
18:00 23:00 Prohlídka v katedrále Božského Spasitele
Možnost vstupu do ohrazeného prostoru uvnitř katedrály. Sraz zájemců na parkovišti. Vstup možný pouze v pevné obuvi. Při prohlídce je třeba dbát zvýšené opatrnosti. »»»
»»» Moje Noc
18:15 23:30 Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem
Na kůru se nachází restaurované varhany z 2. poloviny 18. století (pocházející z kostela ve Vlkovicích). »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Program pro děti v kapli sv. Františka
Soutěže a hry »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Výstava dokumentů nalezených v báni katedrály Božského Spasitele »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:45 Bible slovem a hudbou
Mons. Jan Plaček, na varhany doprovází BcA. Lukáš Kubenka »»»
»»» Moje Noc
20:45 21:00 Zpívání pro katedrálu
Krátké vystoupení scholy před kostelem sv.Václava. »»»
»»» Moje Noc
21:00 22:30 Komentovaná fotoprohlídka opravovanou katedrálou - promítání na stěnu kostela sv. Václava
Promítání fotografií o historii Ostravy, kostela sv.Václava a postupu probíhajících opravných prací, včetně fotografií z míst katedrály Božského Spasitele, kam se určitě nikdy nedostanete. »»»
»»» Moje Noc
22:30 23:15 Varhanní koncert
Na varhany hraje BcA Lukáš Kubenka, katedrální varhaník, pedagog Církevní konzervatoře v Opavě. »»»
»»» Moje Noc
00:00 00:00 Výstava fotografií dokumentující průběh opravy katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě
Autorem nevšedních a mnohdy fascinujících fotografií je Ing. Zdeněk Poruba »»»

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století.

Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže.

V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (= severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky.

Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.

Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha
Program Noci kostelů 29. května 2015

Informace o kostele:

Kostel Svatého Ducha, Ostrava - Zábřeh

Kostel Sv. Ducha

Celý region Ostravska je charakteristický tím, že se zde po II. světové válce a zvláště od 50. let 20.století začala prudce rozvíjet těžba černého uhlí a těžký průmysl. Tím také došlo k rychlému nárůstu obyvatelstva, které se sem přistěhovalo za prací. Počáteční dělnické kolonie brzy nedostačují, a tak se Ostrava začíná rozrůstat o nové okrajové části sídlištního typu.
I Zábřeh nad Odrou (původní název), vesnička na okraji Ostravy se začíná počátkem 60. let prudce měnit. Stará část Zábřehu ustupuje významem do pozadí novému centru, které se posouvá více směrem na Výškovice. Později vznikají nová sídliště, až se nakonec celá oblast propojí s Hrabůvkou a Dubinou a vzniká nový městský obvod Ostrava – Jih, kde nyní žije 110 000 obyvatel.
Díky pronásledování církve za uplynulého režimu bylo ale zcela nemyslitelné, aby se spolu s rozvíjející aglomerací rozvíjel i náboženský život věřících. Malý zábřežský farní kostel (kapacita 120 sedících lidí) přestal už dávno dostačovat a původní fara byla konfiskována státem. Proto v době uvolnění politické situace ve druhé polovině 60. let a zvláště v období Pražského jara 1968, vznikla mezi farníky touha postavit nový farní kostel. Začalo se s výběrem pozemku, prvními projekty, začaly i sbírky na stavbu. Bohužel vše překazil vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a následná normalizace. Podařilo se sice ještě posvětit základní kámen stavby v roce 1969, to bylo ale na dlouhou dobu vše. Nejen zajímavostí, ale především silným znamením pronásledované církve je, že základní kámen posvětil nedlouho před svou smrtí řeckokatolický biskup z Prešova Vasil Hopko, mučedník komunistického režimu, který byl svatým otcem Janem Pavlem II. v roce 2004 prohlášen za blahoslaveného.
Jako velkou Boží milost vidíme dar svobody, které se nám dostalo v roce 1989 jistě i na přímluvu svaté Anežky České, která byla svatořečena 12. listopadu 1989 a necelý týden nato, v pátek 17. listopadu začala Sametová revoluce. Náboženská svoboda i politické uvolnění a demokratizace společnosti přivedla zábřežské a výškovické farníky opět k novému zápalu pro stavbu farního kostela. Navíc všichni začínají pociťovat po letech strádání a útlaku křesťanů i velký rozvoj pastoračních možností, které se v městě sídlištního typu přímo nabízejí. Proto je rozhodnuto postavit spolu s kostelem i pastorační centrum (přednáškový a společenský sál, klubovny, třída pro výuku náboženství, možnost posezení atp.). Úřad městského obvodu znovu doporučuje pozemek, na němž měl stát kostel už v roce 1968, a tak je rozhodnuto. Po nutných přípravách a stavebních povoleních je 25. května 2004 požehnán pozemek stavby ostravsko-opavským biskupem Františkem V. Lobkowiczem za přítomnosti primátora Ostravy Mgr. Aleše Zedníka, představitelů města a kraje. Konečně začínáme stavět…
Architektonickou soutěž vyhrál projekt Ing. arch. Marka Štěpána z Brna, s nímž má nejen naše diecéze velmi dobré zkušenosti především při úpravách sakrálních interiérů (dřevěný kostel v Ostravě – Hrabové, svatý Václav v centru Ostravy, kostel sv. Ducha ve Starém Zubří).
Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.
Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.
Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.
S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.
Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.
Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Mimořádné příležitosti během Noci kostelů

Během Noci kostelů v Ostravě bude možné shlédnout originály dokumentů, které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Nyní budou v rámci Noci kostelů vystaveny v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Rovněž mimořádně bude možnost projít během Noci kostelů staveništěm probíhající rekonstrukce katedrály Božského Spasitele. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv.

Fotografie pořízené z Kostela sv.Václava v Ostravě, z Katedrály Božs. Spasitele v Ostravě a Kostela Sv.Ducha v Ostravě - Zábřehu.

Fotio: Hana Papežová - Kolářová
114 fotek, léto 2003, 133 zobrazení,
Veřejnosti ji představil autor ve čtvrtek 20. září v 17 hodin v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina. Zároveň zahájil výstavu fotografií , která bude k vidění do 10.října 2012 , součástí byla i autogramiáda autora .

Ve své nové knize zachytil Boris Renner nálady Ostravy na pozadí čtyř ročních období. „Je to procházka městem a nejbližším okolím. V knize nechybí, pro Ostraváky důležité, symboly města, jakými jsou vítkovická dolní oblast, stadion Bazaly, festival Colours of Ostrava, ale také třeba slůně Rashmi,“ nechal nahlédnout do nové knihy Boris Renner.

K vidění je 50 velkoformátových fotografií umístěných netradičně na plátně.

"Křest knihy a vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 20. září v 17 hodin v prostorách nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, v přízemí u kavárny Starbucks. Akce je volně přístupná veřejnosti a zahraje na ní klasické hudební kvarteto," skladbu Čtvero ročních období od A.Vivaldiho. doplnil Sobol.

Vzhledem k jeho aktivitě přichází nyní s výstavou OSTRAVA - Čtvero ročních období, která nabízí pozoruhodný pohled na severomoravskou metropoli objektivem známého fotografa.

„Převážně jde o architektonické a industriální záběry, ale jsou tam také momentky z běžného života. Nejsem žádný dokumentarista, který by zachycoval stinné stránky Ostravy. Já se naše město snažím ukázat v co nejlepším světle, jaké je na jaře, v létě, na podzim, v zimě...," říká Boris Renner. „Snažím se vystihnout pravdivý moment, nijak neretušuju, neodstraňuju kouř z komínů a podobně, ale snažím se ukázat, že Ostrava není ošklivé černé město, je to barevná, moderní metropole se zajímavými budovami, od bývalých šachetních věží až po moderní architekturu," vysvětluje sám autor.

OSTRAVA - Čtvero ročních období je čtvrtou knihou Borise Rennera, vychází ve spolupráci s berounským nakladatelstvím Machart.

Fotograf Boris Renner je zároveň zakladatelem známého serveru www.ostravaci.cz, na kterém je k vidění nejen více než 8 000 Rennerových autorských fotografií, ale také přibližně 2 000 fotografií od návštěvníků serveru, kteří svůj vřelý vztah k Ostravě dávají najevo právě prostřednictvím fotografií.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.