babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
906 alb 99 662 zobrazení 5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.
61 fotek, 53 zobrazení,
Můj 1.digitální fotoaparát. 2006
Viz novější verzi z r. 2008 / G centrum Dáms.klub na Slezs. hradě./
32 fotek, 11.1.2014, 62 zobrazení,
83 fotek, 28.2.2017, 1 zobrazení,
45 fotek, březen až duben 2002, 159 zobrazení,
Malá " procházka " publikací,která byla oceněna , jako jedna z nejlepších fotografických publikací.
Prof. Viktor Kolář se stal Osobností české fotografie za rok 2010 podle Asociace profesionálních fotografů, která ho nominovala v pražské výstavní síni Mánes.
Publikace je k dostání v Domě knihy Librex v Ostravě.
238 fotek, 28.9.2016, 8 zobrazení,
87 fotek, 7.10.2015, 46 zobrazení,
Ostravská básniřka Eva Kotarbová, která byla učitelkou, televizní redaktorkou, tiskovou mluvčí a nyní je správkyní webových stránek "Haló! Ostrava",vystoupila se svým osobitým šarmem na Týdnu knihoven v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě a představila se v pořadu Marné levitace Evy Kotarbové
.8.10.2015. pořad v Moravskoslezské vědecké knihovně prezentoval hlavně autorčinu novou sbírku básní, která vyšla v květnu 2015 pod názvem Marné levitace .(Je k dostání v knihkupectví Artforum a Academia v Ostravě)

Pořadem provázela: Mgr Eva Kotarbová

Hosté pořadu : herec NDM Pavel Liška

Hudební produkce :
Jaroslava Balová kytaristka

Foto: Hana Papežová - Kolářová galeristka Galerie G v CHSG , nez.fotografka

Mgr. Eva Kotarbová / z webových stránek Haló Ostrava /

* 24. 12. 1948 v Ostravě-Vítkovicích,

učitelka, knihovnice, básnířka, novinářka, televizní redaktorka, tisková mluvčí a redaktorka zpravodaje Centrum městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do r. 2007, nyní volná novinářka, žije a pracuje v Ostravě.

Narozena jako dcera Aloise Dluhoše z Polanky n. Odrou a jeho ženy Anny, roz. Zlámalové z Ostravy. Vyrůstala spolu s nevlastní sestrou Jarmilou Dluhošovou. Absolvovala devítiletou a střední všeobecně vzdělávací školu (maturita 1967), vystudovala matematiku a zeměpis na Pedagogické fakultě v Ostravě (1967-1971), později tamtéž externě i obor jazyk český a literatura (1977-1980). V roce 1989 složila státní zkoušku z anglického jazyka na Jazykové škole v Ostravě. Během studia se seznámila se svým budoucím manželem Ing. Josefem Kotarbou, za kterého se v roce 1970 provdala. V roce 1986 se jí narodila dcera Anna. Od roku 1971-1972 učila na základní devítileté škole v Havířově, později v Ostravě-Hrabůvce (1972-1974), působila v ostravském Středisku vrcholového sportu Vítkovice jako pedagogický pracovník a vedoucí ubytovny sportovců. V Knihovně města Ostravy pracovala v letech 1976-1978. Od roku 1978-1980 byla redaktorkou v Ostravském večerníku (specializace kultura), v letech 1980-1992 pracovala v redakci zpravodajství České televize Ostrava a zachycovala kulturní události, od r. 1994 do r. 1997 působila v redakci Programového průvodce Televize Kabel Plus Ostrava. Od února r. 1997 do 31. prosince 2006 byla zodpovědnou redaktorkou a fotografkou zpravodaje Centrum, vydávaného městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a také tiskovou mluvčí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Je členkou Syndikátu novinářů Ostrava a Obce spisovatelů Praha. Za svou básnickou tvorbu získala ceny v celostátních literárních soutěžích Generace 79, 80, Literární mládí severní Moravy (1979, 1980) a za novinové články byla oceněna v soutěži Syndikátu novinářů Ostrava v letech 1995, 1996, 1997.

Verše začala psát již ve svých 16 letech ovlivněna učitelem českého jazyka a literatury Miroslavem Etzlerem. V té době na ni zapůsobila především tvorba Rimbauda a Baudelaira. Své básně začala publikovat v Nové Svobodě (1975), otištěny byly v Květech, Vlastě, Ostravském kulturním měsíčníku, Literárním měsíčníku, v Ostravském večerníku a dalších tiskovinách. V roce 1978 přispěla do almanachu mladých tvůrců Oheň (Profil). V uvedených časopisech byla otištěna také řada jejích povídek, které nebyly knižně vydány.

Jejím debutem se stala básnická sbírka křehkých milostných veršů s názvem Podkůvky (Profil 1979), na jejíž výslednou podobu měl nemalý vliv redaktor Lubomír Petr. Vyznačují se opravdovostí zážitku, upřímností a jednoduchostí sdělení, sbírka má promyšlenou kompozici. Ve stejném roce se jako spoluautorka podílela na almanachu poezie a prózy členů literárního klubu při ostravské pobočce Svazu českých spisovatelů Do dlaní chceme žhavou lávu nabírat (Profil 1979), do něhož byly vybrány verše převážně z její budoucí sbírky Kameny (Profil 1981). Autorčin básnický obzor se rozšířil jednak o uvědomění si rodových souvislostí (postava dědečka, babičky a maminky), dále o silný pocit sounáležitosti, hrdosti a zakotvenosti v rodném městě. Klíčovým obrazem se zde stal motiv kamenů, zahrnujících obavy o vše, co je v životě křehké, ale zároveň i nesmírně pevné a tvrdé. Básně jsou psány většinou volným, úsporným veršem, nepostrádají melodičnost a dynamiku. Úsilím o prostý výraz a rozvíjením konkrétní obraznosti dosahuje silné působivosti a opravdovosti své básnické výpovědi.

V letech 1982, 1983 a 1985 publikovala své básně ve sbornících Jarní Vltava (ukrajinské vydavatelství Moloď), Jasmínová noc (knihovna Blansko) a Po tolika letech (Profil).

V roce 1988 vyšla Větrná pošta (Profil) – výbor z milostných básní dvanácti severomoravských autorů – mezi nimiž jsou zařazeny i básně Evy Kotarbové. Od počátku 80. let vznikala třetí autorčina sbírka. Byla téměř hotova již v roce 1983 a na její obsah i skladbu veršů mělo z části vliv narození její dcery. Pod názvem Zapomenuté věty ji vydalo karvinské nakladatelství Gramma (1992) za redakční spolupráce Niki Otiskové. Ve sbírce se vrací k otázkám lidské existence a k pozici ženy v proměnách života.

Mnohé její básně byly zhudebněny (v několika verzích verše ze sbírky Podkůvky), např. skladateli Janem Grossmannem,Vladimírem Svatošem, Leonem Juřicou, Františkem Hábou aj. Hlavními premiérovými interprety byli operní sólisté Alina Farná, Miloslav Podskalský a pěvkyně a hudební pedagožka Drahomíra Mičková.

V letech 1997 až 2006 se autorka soustředila převážně na novinářskou práci. V březnu 2007 založila webové stránky Haló, Ostrava! (http://www.kotarbova.eu) Důvod jejich založení přibližuje rozhovor Proč vznikly tyto stránky.

Sbírka veršů Evy Kotarbové Siluety vyšla na sklonku roku 2009. V této vyjadřuje pocity pramenící z neustálé potřeby komunikovat s lidmi, často i neznámými. V básnické zkratce postihuje jejich osudy a mimo jiné i střety s technickými vymoženostmi moderní civilizace. Mnohé z veršů vyjadřují touhu nacházet pozitivní city i na troskách mezilidských vztahů. Chce-li být člověk více než beznadějně světem bloudící siluetou, láska mu dává šanci. Myšlenkovou atmosféru sbírky umocňují barevné reprodukce obrazů výtvarníka Antonína Gavlase, z nichž jedna je použita také na obalu.

V roce 2014 byla autorka přizvána k účasti v slovensko-české antologii Spoluhlasom/Spoluhlasem, do níž přispělo celkem 16 autorů z SR a ČR. Kniha vznikla ve spolupráci Krajské knihovny v Žilině a Knihovny města Ostravy.

BIBLIOGRAFIE:

Almanach mladých tvůrců Oheň (BB). Ostrava 1978.

Do dlaní chceme žhavou lávu nabírat (BB). Ostrava 1979.

Podkůvky (BB). Ostrava 1979.

Kameny (BB). Ostrava 1981.

Jarní Vltava (BB). Kyjev 1982.

Jasmínová noc (BB). Blansko 1983.

Po tolika letech (BB). Ostrava 1985.

Větrná pošta – kniha milostné poezie (BB). Ostrava 1988.

Zapomenuté věty (BB). Karviná 1992.

Siluety. Ostrava 2009.

Spoluhlasom/Spoluhlasem (česko-slovenská antologie). Žilina 2014.

Marné levitace. Ostrava 2009

.

V roce 1979 vyšla první básnická sbírka Evy Kotarbové Podkůvky, vydaná v nakladatelství Profil stejně jako druhá knížka veršů, nazvaná Kameny (1981). V prvotině usilovala o postižení citového dozrávání dívky v mladou ženu a matku. Vyrovnávala se i s neustále přítomným opomíjením okamžiků naplněných láskou. V druhé knize podala osobitý obraz Ostravy, vyjádřila pocit sounáležitosti s ní a nastínila život předků, jejichž osudy město poznamenalo.

Eva Kotarbová má na svém autorském kontě mimo jiné i knížku Zapomenuté věty. V té opět "zaznívá" téma míjení. Tentokrát nejen ve spojitosti s láskou mezi mužem a ženou, ale také s rodiči, jejichž odchod z tohoto světa neznamená jenom ztrátu, nýbrž kupodivu i větší vzájemné pochopení.

Podstatná část veršů básnířky byla zhudebněna. Inspirací pro skladatele se staly především Podkůvky a Kameny. Jejich písně nastudovaly pěvecké sbory nebo se o interpretaci postarali přední profesionální pěvci.

Autorka napsala rovněž řadu povídek, které byly publikovány v denním tisku a časopisech. Realizovány byly desítky jejích televizních scénářů k publicisticko-dokumentárním snímkům postihujícím kulturní dění moravskoslezského regionu. Tvorba Evy Kotarbové byla několikrát oceněna v literárních a novinářských soutěžích.

Skvělý zážitek s úžasnými lidmi v příjemném prostředí vědecké knihovny v Ostravě.

Děkujeme, Evičko, a budeme se těšit na Tvé další nejen básnické sbírky, které dovedou oslovit každou citlivou dušičku, ale i podobný zajímavý pořad,který byl precizně připraven do nejmenšího detailu , s osobitým humorem a myslím, že jsme odcházeli všichni nabiti zvláštní neopakovatelnou " energií".
174 fotek, leden až květen 2013, 38 zobrazení,
Ostravské muzeum

Ostravské muzeum sídlí na Masarykově náměstí 1 v budově ostravské Staré radnice. Historicky první ostravské muzeum vzniklo již v roce 1872 ve Slezské Ostravě. Jeho zakladatelem byl Karel Jaromír Bukovanský. Roku 1904 vzniklo tentokrát v Moravské Ostravě s podporou tehdejšího německého vedení města „Industrie- und Gewerbe Museum“ a současně také české „Průmyslové a živnostenské muzeum“. Po vzniku republiky došlo ke sloučení všech tří muzeí do jedné organizace. Ta původně sídlila v budově staré pošty, kterou ale v roce 1924 zabraly úřady města. Proto až do roku 1931 byly sbírky dočasně uloženy v budově bývalé mariánskohorské radnice. Po ukončení výstavby Nové radnice bylo muzeum 4. října 1931 slavnostně otevřeno ve Staré radnici. Dne 2. srpna 1993 se stalo majetkem statutárního města Ostravy. Sbírkové fondy v současné době čítají přes milion předmětů značné historické hodnoty. Muzeum kromě aktuálních výstav nabízí také stálé expozice. Od roku 2005 probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila 28. dubna 2005.

Miniuni

Areál Miniuni je zajímavou atrakcí pro děti i dospělé. Na ploše 1,5 ha je možno zhlédnout více než 30 modelů významných budov evropských měst v měřítku 1:25 jako například londýnský Big Ben, Staroměstkou radnici, jednu z největších pamětihodností Berlína Braniborskou bránu či 12 metrů vysokou Eiffelovu věž. Součástí jsou rovněž krásné stavby Divů starověku. Areál oživují železniční tratě s vláčky a vodní cesty s parníkem. Pravidelně jsou zde pořádány speciální výstavy a zábavné akce pro děti. K posezení láká restaurace nabízející speciality evropské kuchyně.

O divadle

Divadlo loutek Ostrava je profesionální scénou pro děti a mládež severomoravského regionu. Bylo založeno pod názvem Krajské divadlo loutek v roce 1953 a sídlilo do roku 1999 na Masarykově náměstí. V září 1999 se ostravští loutkáři přestěhovali do nové divadelní budovy, která vyrostla v centru Ostravy, na okraji Černé louky. Budova získala v témže roce titul Dům roku.

Divadlo loutek Ostrava hraje v pracovním týdnu denně dvě představení pro žáky mateřských a základních škol nebo pro studenty středních škol. Pondělní večerní představení jsou určená dospělým divákům. Divadlo hraje také každou neděli dopoledne i odpoledne pro děti a jejich dospělé.

Během sezony odehraje DLO kolem 500 představení a nastuduje 5 nových inscenací.

20. května 2011 byla otevřena nová přístavba. Ta návštěvníkům nabízí alternativní scénu - divadelní sál s variabilním hledištěm, na který navazuje amfiteátr, a galerii loutek s cukrárnou. Ostravským unikátem je loutkový orloj na průčelí přístavby.

Divadlo loutek Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy.
70 fotek, 15.8.2016, 2 zobrazení,
44 fotek, leden 2005 až srpen 2010, 65 zobrazení,
Exkurze do oblasti Vítkovic , kdysi VŽKG Dnes symbolický název " Ostravské Hradčany ". 2006
Odkaz www.seniortip.cz Dolní oblast Vítkovic 10.8.2006 / fotogalerie H.P. /
58 fotek, 7.8.2010, 31 zobrazení,
Ostravské Hradčany- exkurze na Hlubinu, dříve důl. 2006
63 fotek, duben 2007, 34 zobrazení,
Komentované procházky - město v pohybu O.- Přívozem, Archivem města O., Hasičským muzeem. 2007
55 fotek, květen 2013 až duben 2015, 102 zobrazení,
Skvosty z přírodovědných sbírek Východoslovenského múzea v Košicích a
Koukejte děti, kdopak to letí...

Hosty z Východoslovenského muzea v Košicích přivítala na vernisáži 2. dubna ve 14 hodin ředitelka Ostravského muzea RNDr. Jiřina Kábrtová.

Ředitel Východoslovenského muzea v Košicích PhDr. Robert Polák, zoolog, ornitolog, přírodvěděc RNDr. Miro Fulín a botanička, přírodovědkyně RNDr. Eva Sitášová vybrali to nejlepší, co mají ve svých sbírkách, kterých se nashromáždilo za posledních 60 let působení muzea v Košících mnoho tisíc.

Návštěvníci mohou zhlédnout exkluzívní exponáty z oblasti paleontologie, geologie, mineralogie, botaniky a zoologie. A také monotematickou výstavu především pro děti pod názvem Koukejte děti, kdopak to letí... Obsahuje informace za posledních 40 let, kdy na Slovensku čápa (bociana) bílého vědci pozorovali, sledovali, fotografovali a zaznamenávali jejich hnízdiště. V roce 2013 bylo zjištěno, že v České republice je asi 900 a na Slovensku 1350 hnízdících párů.

Pracovníci Východoslovenského muzea s touto výstavou objeli již asi 50 míst, kde se lidé mohli podívat a poučit. V rámci výstavy obdrželo muzeum 2754 dětských kreseb čápa, což byl počet, který byl zapsán do Knihy rekordů na Slovensku.

Výstava v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí potrvá do 30. června.

Vernisáž 2.4.2015 za účasti hostů z muzea z Košic.

3. 4. - 30. 6.2015

Foto: Hana Papežová - Kolářová
96 fotek, leden až květen 2013, 41 zobrazení,
Od středy 18. prosince je v Ostravském muzeu k vidění významná výstava, která je výběrem z nejúspěšnějších výstav grafiky Východoslovenského muzea, které oslavilo 140 roků od svého vzniku. Vzácná sbírka grafiky byla představena již v mnoha středoevropských městech. V Ostravě má však svoji premiéru.Vystavený soubor grafických listů pochází z testamentárního odkazu Imricha Henszelmanna z roku 1888. Tento filantrop, vědec a milovník umění byl jedním ze zakladatelů Hornouherského muzeálního spolku.

Albrecht Dürer (21. 5. 1471 - 6. 4. 1528) je nejvýraznější postavou umění renesance v zaalpských zemích. Především jeho zásluhou se staly techniky mědirytiny a dřevořezů samostatnými uměleckými druhy.
Od středy 18. prosince je v Ostravském muzeu k vidění významná výstava, která je výběrem z nejúspěšnějších výstav grafiky Východoslovenského muzea, které oslavilo 140 roků od svého vzniku. Vzácná sbírka grafiky byla představena již v mnoha středoevropských městech. V Ostravě má však svoji premiéru.

„Zájemci, kteří se přijdou na výstavu podívat, zhlédnou originální grafiky z období 15. a 16. století. Je zde zastoupena spousta známých umělců, například Albrecht Dürer a Lucas Cranach a další. Jde o německou školu, která se pohybovala v okolí Norimberku. Máme zde grafiku, kterou jsme přivezli z Východoslovenského muzea v Košicích. Tato výstava je vůbec poprvé prezentována v České republice,” uvedla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Pro rok 2014 prozradila jen úvod muzejní sezóny.

„Dohodla jsem se s Národní galerií a od 5. února do 27. února 2014 přivezu osm originálních maleb Lucase Cranacha a musím říct, že jeden obraz, který na výstavě bude, ještě nikdo neviděl. Sedmdesát pět let ležel ve sbírkách Národní galerie, protože neměli peníze na jeho restaurování. Teď ho dokončili a v Ostravě bude poprvé předveden veřejnosti,” řekla ředitelka.

Výstava Albrecht Dürer a jeho současníci potrvá do 27. února 2014.
55 fotek, květen 2013 až prosinec 2014, 46 zobrazení,
Branky, body, Ostrava!!!
2. 4. - 29. 6. 2014

26. 3. 2014. Ostrava se už téměř půl roku chlubí titulem Evropské město sportu 2014. Ziskem tohoto ocenění se připojila k městům jako Madrid, Valencie, Antwerpy nebo Barcelona. Přídomek město sportu je k Ostravě automaticky přiřazován už celá desetiletí. Naše město má bohatou sportovní tradici, mnohokrát se výborně osvědčilo jako hostitel špičkových sportovních akcí na úrovni evropských a světových šampionátů.

„V souvislosti s titulem Evropské město sportu jsme se rozhodli zmapovat činnost ostravských sportovních oddílů, připomenout jejich úspěchy i úspěchy jednotlivců, kteří naše město reprezentovali či ještě stále reprezentují. Výsledkem je unikátní sbírka, která čítá bezmála čtyři stovky exponátů a výstava pod názvem Branky, body, Ostrava!!!, která může být pro všechny i malou encyklopedií," řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.

Těm, kteří o sportu vědí více, připomene nejzářivější okamžiky a osobnosti s nimi spojené, těm, kteří o sportu vědí málo nebo nic, ukáže, jak širokou sportovní nabídku Ostrava měla i má a jak sport přispěl k jejímu dobrému jménu.

Vzhledem k omezeným prostorám muzea však výstava nedokáže a ani nemá ambici ukázat na jednom místě úplně vše ani informovat o všem, co se ve městě ve sportu událo. Určitě však pokládá dobrý základ pro další ambicióznější projekty na tomto poli.

Poprvé v historii představí výstava na jednom místě všechny sporty, kterým lidé v Ostravě věnují svůj volný čas a mnozí celý život. Poprvé se veřejně prezentuje unikátní soubor trofejí, medailí a plaket získaných slavnými sportovci, kteří v ostravských barvách závodili a uspěli na Olympijských hrách, světových a evropských šampionátech a dalších prestižních kláních. Poprvé tak budou na jednom místě medaile hokejistů z OH v Naganu, fotbalových reprezentantů z OH v Moskvě či trofeje atletických legend Jana Železného a Heleny Fibingerové, unikátní střelecké trofeje Martina Tenka, Davisův pohár a mnoho dalšího.

Návštěvníci mohou shlédnout i škálu sportovního náčiní, vybavení a oděvů od konce 19. století po současnost. Šaty, v nichž se na tenisových dvorcích hrálo v roce 1889, luk legendární Heleny Šáchové vedle toho, kterým střílela paralympička Makéta Sidková na OH v Londýně v roce 2012. A také tretry neporazitelného Usaina Bolta, který v Ostravě už téměř „zdomácněl".

To je jen střípek z toho, co návštěvník Ostravského muzea od dubna do června na výstavě Branky, body, Ostrava!!! najde. Výstava přináší „jen" ochutnávku, protože ostravská sportovní historie i současnost je nesmírně bohatá a je nutné přiznat, že její precizní zmapování je prací, která může trvat roky. Mnoho materiálu se ztratilo, mnoho důležitých faktů odešlo s jejich pamětníky, protože nebyly zaznamenány, mnohé jsou ještě skryty v archivech a jejich zpracování je běh na velmi dlouhou trať.

Tým autorů výstavy - a lze říci, že jich byly desítky z mnoha klubů, oddílů, organizací, z řad novinářů, muzejníků, archivářů, jimž patří dík - si v roce, kdy je Ostrava Evropským městem sportu, dal za cíl připravit základ pro tuto dlouhodobou práci.

„Dalším krokem bude kniha, která dovolí věnovat každému ze sportů větší prostor a čtenáři poskytne více údajů. Budeme rádi, když se kolektiv autorů a spolupracovníků rozšíří třeba o návštěvníky výstavy," dodal náměstek primátora M. Štěpán
95 fotek, 3.1.2013, 53 zobrazení,
Pimprlárium láká příznivce loutkového divadla k návštěvě muzea

Od 12. prosince se v Ostravském muzeu usídlila pimprlata, loutky, čerti, princezny, draci a další dřevěná chasa, která děti v Divadle loutek Ostrava (DLO) těší již šedesát let. Výstava prezentuje průřez historii divadla, kterou přehledně zpracoval výtvarník a scénograf Tomáš Volkmer.

PIMPRLÁRIUM v Ostravském muzeu. 12.12.2013

Interaktivní výstava Pimprlárium se nachází v přízemí a druhém patře Ostravského muzea. Výstavě dominují umělecké fotografie světoznámého ostravského fotografa Jindřicha Štreita, na kterých zachytil vznik inscenace Oberon v roce 1993.

Vernisáž interaktivní výstavy zahájila ve čtvrtek 12. prosince ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová."Tato loutka vrabčáka mě provází téměř celý život. Vrabčák je právě tak starý jako divadlo loutek. Jsem přesvědčená, že tak jako já jsem chodila do loutkového divadla, moje děti tam chodily, tak i má vnoučata budou s otevřenou pusou sledovat záhady a taje divadelních loutkových pohádek," uvedla ředitelka muzea.

Návštěvníky a osobnosti ostravského uměleckého a veřejného života pak přivítala ředitelka DLO Jarmila Hájková. Především poděkovala všem, kteří se na historii a vývoji divadla podíleli a také se v současnosti podílí.

Předchůdcem divadla loutek bylo amatérské loutkové divadlo Dřevěné království, které hrálo o nedělích pohádky. V létě 1946 se usídlilo v sále historické budovy s číslem 32 na rohu Masarykova náměstí (dříve náměstí Lidových milicí), 15. května 1953 bylo Krajským národním výborem rozhodnuto, že bude zřízena profesionální loutková scéna s názvem Krajské divadlo loutek. Jeho prvním ředitelem se stal zkušený principál Zdeněk Hapala. První premiéra se konala 12. prosince 1953.

V průběhu šedesáti let se v čele divadla vystřídalo šest ředitelů: Zdeněk Hapala, Šárka Babrajová, Zdeněk Miczko, Miroslav Vildman, Tomáš Volkmer a Jarmila Hájková, která divadlo dovedla do zralého věku.

Divadlo loutek Ostrava v běžném roce odehraje více než 600 představení a nastuduje pět nových inscenací, kterými neustále působí na rozvoj myšlení malých dětí od tří let. Rozvíjí a tříbí jejich fantazii, protože fantazie dětí je nekonečná. Rodič protřelý životem kupříkladu ví, že určitá loutka je čert. Tříleté dítě se koukne, zamyslí a konstatuje: "Ne, to je traktor, modrý traktor..."

Interaktivní výstava Pimprlárium v prostorách Ostravského muzea potrvá do konce února 2014.
80 fotek, květen 2013 až říjen 2014, 185 zobrazení,
Zajímavá výstava byla v Ostravském muzeu otevřena náměstkem hejtmana Moravskoslezkého kraje Ing. Ivanem Strachoněm za přítomnosti obchodní atašé Italského velvyslanectví Dr. Vandy Spatarové. Veřejnost tak má od 19. února do 21. března příležitost zhlédnout historii města Aquilei.AQUILEIA – Křižovatka Římské říše

Aquileia byla, jakožto římská osada, založena v roce 181 př. n. l., aby se o dvě století později stala největším, nejbohatším a nejhustěji osídleným městem severní Itálie. Za panování císaře Augusta město nazývali „druhým Římem“, bylo jedním z největších tržišť na Jadranu. Na konci antiky bylo rozbořeno Attilou, jenž v čele svých hunských hord vtrhl do Aquileie v roce 452. Dnes je malým venkovským městečkem s velkou patriarchální bazilikou, postavenou v roce 1031, s věží 73 m vysokou z 11.–14. století. Uvnitř baziliky se nachází nádherná mozaiková podlaha, krypta z 9. století, fresky z 12. století. Pozoruhodné jsou i zbytky římského náměstí (Forum), archeologické muzeum s expozicí četných nálezů (mozaiky, sarkofágy, busty římských politiků, mezi nimiž nechybí např. busta císaře Tiberia).

Četné nálezy hotových předmětů z jantaru, spolu s neopracovanými nebo částečně opracovanými produkty dokládají, že Aquileia byla jedním z hlavních center opracování jantaru v době římského impéria.

Aquileia v době své největší slávy byla začátkem (či koncem) Jantarové stezky a současně křižovatkou mezi Jantarovou stezkou a legendární Hedvábnou cestou.

Výstava Aquileia - Křižovatka Římské říše je sestavena tak, aby mohla být putovní. Od roku 2009 byla již prezentována v mnoha evropských městech a po Praze je ke zhlédnutí i v Ostravském muzeu. Na 26 panelech můžeme vidět historii města Aquileia od jeho vzniku. Kromě panelů je tu i několik exponátů. Jsou to odlitky různých reliéfů, které byly nalezeny při archeologickém výzkumu města,” sdělila návštěvníkům vernisáže Dr. Eva Sušková z Kulturní asociace Mittaleuropa.

„Na výstavě návštěvníci zhlédnou starokřesťanskou mozaiku ze 4. století , kopii busty císařovny Livie nebo kopie římských mramorových reliéfů. Zajímavostí výstavy je stříbrný denár římského císaře Trajána z 2. století n. l. Mince byla náhodně nalezena v roce 1823 u kostela sv. Josefa na Slezské Ostravě. Je dokladem, že oblastí dnešního Ostravska Jantarová stezka skutečně probíhala,” informoval kurátor výstavy PhDr. David Majer.

Výstava se koná ve spolupráci Ostravského muzea s Institutem pro studium Hedvábné cesty, Národním institutem pro Aquileiu, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava.

Vzhledem k tomu, že také Ostrava vděčí za svůj vznik jedné z důležitých větví Jantarové stezky, věnujeme menší část výstavy také Ostravsku na Jantarové stezce v době, kdy starověká a středověká Aquileia prožívala ohromné vrcholy i strmé úpadky své existence.

Výstava se uskuteční v Ostravském muzeu od 19. 2. do 21. 3. 2014.

Kurátor výstavy: PhDr. David Majer
49 fotek, léto 2003, 27 zobrazení,
Historie Ostravy ze všech oblastí .
71 fotek, 7.12.2016, 4 zobrazení,
71 fotek, 7.12.2016, 8 zobrazení,

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.