babi90 

Hana Papežová galery90.rajce.idnes.cz
913 alb 100 321 zobrazení 5 oblíbených alb
Fotografie jsou z vernisáží v galeriích v Ostravě, , setkání s významnými lidmi v Librexu, DK AKORD v Ostravě, Domě umění, ve Fiducii, Galerie G, příroda - Beskydy, Běls. les,POODŘÍ ,Charita Ostrava- G centrum, významné akce,charitní domy v Ostravě, Lázně Klimkovice, Luhačovice ,Ostrava, Celebrity v Ostravě, J Morava,studium VIRTU3V,UKS
Nepoužívat mé fotografie i alba k jakémukoliv účelu, předem můj souhlas k použití některé fotografie, ráda poskytnu.
reklama
115 fotek, leden 2013, 448 zobrazení,
Výstava výrobků a fotografií textilní výtvarnice Hany Binarové

" Z deníku dámy..."

Vernisáž 2.12.2013 v Domě u šraněk v Ostravě - Vítkovicích.
72 fotek, červen až říjen 2002, 54 zobrazení,
Kabinet architektury - mezi uměním a matematikou
Vernisáž 13.10.2011
Postřehy z vernisáže.
97 fotek, 18.1.2016, 36 zobrazení,
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, v rámci letošního 90. výročí od založení Domu umění připravila výstavu Sto děl z GVUO. Výstavu v úterý 19. ledna zahájil ředitel GVUO Jiří Jůza spolu s náměstkem hejtmana MSK Slavomírem Recmanem.

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako Krajská galerie. Od svého počátku sídlí v Domě umění na Jurečkově ulici, který byl otevřen 13. května 1926 Spolkem pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. Budova ostravského Domu umění je památkově chráněna od roku 1958.

Galerie výtvarného umění v Ostravě pečuje o konvolut evropského umění, českého umění 19. a 20. století a soubor kresby a grafiky, které dohromady čítají přes dvacet tisíc uměleckých artefaktů. Galerie vystavuje své umělecké kolekce právě v budově Domu umění, který spravuje. Sbírky Galerie umění jsou natolik kvalitní a rozsáhlé, že ji řadí k pětici nejvýznamnější galerií v České republice.

Expozice výstavy Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě představí stovku uměleckých děl ze sbírek GVUO v průřezu staletí. Vedle sebe tak návštěvníci uvidí mistry evropského umění 15. a 16. století. Prezentovány zde jsou kresby malby, i objekty. K vidění jsou příklady evropského umění v rozmezí 16., 17., 18. a 20. století a rovněž české umění 19. a 20. století.

Výstavu pak uzavírají artefakty umělců, kteří zastupují české umění 60., 70. i 80. let 20. století, a umělecká generace 90. let 20. století. Součástí výstavy budou také akvizice z loňského roku, mezi něž patří například Daniel Balabán a Hugo Dematrini.

„V době vzniku měla galerie 122 děl, již za Aloise Sprušila narostl počet akvizic na 2100 položek. V současné době se jedná o téměř 20 000 položek. Dům umění zůstal svými prostorovými možnostmi nezměněn. Lze jen doufat, že sté výročí Domu umění již proběhne v nových prostorách, které umožní představit celou část mimořádné sbírkové kolekce GVUO,” konstatoval ředitel GVUO Jiří Jůza a kurátor výstavy.

Další kurátoři výstavy: Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová, Jan Kudrna. Texty: Jiří Jůza, Renata Skřebská. Grafické řešení: Concept, Jiří Šigut. Vzdělávací programy: Marcela Pelikánová, Jana Sedláková. Překlady, propagace, PR: Kateřina Mertha.

Při příležitosti výstavy byla vydána stejnojmenná publikace v češtině i angličtině. V publikaci jsou k vystavovaným sto dílům doprovodné texty, které připravili: Petr Beránek, Jiří Jůza, Gabriela Pelikánová a Renata Skřebská. Výstavní katalogy jsou v prodeji na pokladně Domu umění v české verzi za 160 Kč a v anglické verzi za 600 Kč.

Komentované prohlídky výstavy se uskuteční vždy ve středu: 27. ledna, 3., 10., 17. a 24. února, 2., 9. a 16. března v 16.30 hodin v Domě umění.

/ přejato ze Seznam.cz, J.Zajíce Vaše zprávy /

Foto : Hana Papežová - Kolářová
135 fotek, 17.3.2009, 34 zobrazení,
Setkání s významnými umělci.
Odkaz: www.seniortip.cz, Poklady evropské grafiky 20.st.9.10.2008 / fotogalerie H.P., veřejná galerie dole " starší"/
140 fotek, červen 2013 až červenec 2014, 32 zobrazení,
V úterý 8. července v 17 hodin zahájil Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, výstavu české fotografky Dity Pepe. MgA. Dita Pepe, rozená Hornsteinerová (1973) patří k výrazným představitelkám současné české fotografie. Zaujala svým cyklem Autoportrétů, který byl zastoupen na významných přehlídkách a získal mnoho ocenění. V roce 2003 ukončila magisterské studium obor fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době učí na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.( ITF)

Autoportréty prolínající se autorčinou tvorbou v průběhu let intenzivně zkoumají témata mezilidských či rodinných vztahů, ale i postavení jedince ve společnosti či otázku svobody volby.

Umělkyně do obrazu vstupuje aktivně a stává se rozhodujícím významovým nástrojem, klíčem ke čtení obsahu. Inscenovaná fotografie se stává prostředkem ke zprávě o hlubokých příbězích žen i sociologickou sondou a možností poznat sama sebe a nacházet své zakotvení v životě, svou intimitu. Pozoruhodná je autorčina vůle a snaha o porozumění a vcítění se do daného životního příběhu.

Výstava v Domě umění na Jurečkově 9 Galerie výtvarného umění v Ostravě potrvá do 14. září.
170 fotek, leden 2005 až říjen 2008, 81 zobrazení,
Skvostná výstava se skvostným obsazením.
Odkaz: www.seniortip.cz, Krásná Judita G.Klimta ,skvost evrops.umění 8.10.2008,Skvosty evropské kultury.Pocta G.Klimtovi-M.Šnajdr 8.10.2008 / fotogalerie H.P., veřejná galerie dole " starší" /
59 fotek, září 2005, 39 zobrazení,
Konečně všechy pohromadě a právě vystavené v GVU v Ostravě.
Odkaz : www.seniortip.cz, Slavné vily Moravs.kraje 1.10.2008 / fotogalerie dole "starší g." /
51 fotek, 21.1.2008, 54 zobrazení,
Obrazy, které se každý den nevidí.
78 fotek a 1 video, leden až prosinec 2010, 23 zobrazení,
Bytostný vypravěč biblických příběhů, svérázně pojatý obraz světa. 14.12.2010
91 fotek, březen až duben 2002, 259 zobrazení,
23. 3. – 5. 6. 2011, Dům umění
(vernisáž 22. 3. 2011 v 17 hodin)

Kurátoři: Tomoko Sato, Jiří Jůza

Partner a spolupořadatel výstavy: Nadace Alfonse Muchy

Záštitu nad výstavou převzali Ivan Lendl, Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje a Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

Zapůjčitelé:
Nadace Alfonse Muchy
Západočeská galerie v Plzni
Muzeum umění v Olomouci
Muzeum Brněnska
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
a soukromí zapůjčitelé v ČR a zahraničí

Výstava se uskutečňuje u příležitosti výročí 150 let od narození mezinárodně nejuznávanějšího českého umělce Alfonse Muchy, jehož jméno a dílo zná většina obyvatel České republiky. Výstavě bude věnován téměř celý prostor Domu umění. Představeny budou všechny polohy autorova díla od prací raného dětství až po pozdní tvorbu. Součástí expozice, kterou připravila londýnská kurátorka Tomoko Sato, nebude jen tvorba malířská a kreslířská, ale také tvorba fotografická a díla užitého umění. Na ploše 550 m2 se bude představeno více než 130 uměleckých děl.

V červenci roku 2010 by Alfons Mucha oslavil 150 výročí svých narozenin. U této příležitosti vznikl cyklus výstav, který byl zahájen expozicí v Obecním domě v Praze a pokračoval výstavou v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Každou z výstav připravují jiní kurátoři, a proto je každá výstava originální a jedinečná.

„Naším cílem je představit Muchu jako brilantního kreslíře, nápaditého kreativce a vynikajícího fotografa, zkrátka tak, jak není veřejnosti tolik znám,“ uvádí John Mucha, vnuk Alfonse Muchy a předseda správní rady Muchovy nadace. Ostravská výstava představí jak charakteristická díla Alfonse Muchy, jako např. rodinné portréty nebo plakáty pro Sarah Bernardt, tak i specifická díla. Svou výstavní premiéru bude mít např. přípravná skica k obrazu Schůzka na Křížkách (obraz č. 11 z cyklu Slovanská epopej). Pro tuto skicu o rozměrech 293x262 cm musela GVUO nechat vyrobit speciální rám. Součástí expozice se stane i rozměrné plátno Alegorie dramatických umění (kolem roku 1890, 4,07x1,68 m). Obraz Alegorie dramatických umění byl kvůli své velikosti za posledních 20 let v České republice vystaven pouze jednou.

Veřejnosti bude představeno také na 60 fotografií, jejichž autorem je sám Alfons Mucha. Jedná se o novotisky z originálních skleněných desek, které žádná česká galerie v takovém počtu dosud nevystavila. Expozici pak doplní umělecké předměty, které byly zhotoveny podle Muchových návrhů. V ostravském Domě umění budou díla Alfonse Muchy v takovém rozsahu prezentována vůbec poprvé. Ve sbírkách GVUO se nalézá šest Muchových děl, která budou v rámci expozice také vystavena, za nejkvalitnější z nich považuji obraz Dívka v květech z roku 1935.

Díla zapůjčili soukromí sběratelé i veřejné kulturní instituce. Největší část expozice tvoří díla, jež spravuje Muchova nadace, která je hlavním partnerem výstavy. V rámci výstavy se uskuteční také doprovodné programy pro školy i veřejnost, přednáška Martina Jirouška Belle époque aneb magie stříbrného plátna a komentované prohlídky výstavou.
90 fotek, 2.8.2011, 73 zobrazení,
V Ostravském muzeu byla 15. prosince 2010 slavnostně zahájena zajímavá výstava "Král, který létal". Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského", výstava je oficiální součásti oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské dynastie na český trůn.
Velkolepý projekt, je realizován ve čtyřech segmentech. Úvodní segment nazvaný "První rytíř Evropy" představí dobu Jana Lucemburského
v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Unikátní expozice bude proto tvořena zbraněmi a zbrojí první poloviny 14. století. Součástí této části bude i nové, do nejmenších heraldicko-vexilologických a vojensko-strategických detailů zpracované dioráma jedné ze sekvencí bitvy u Kresčaku.

Druhá, historicko-archeologická část výstavy - "Ostrava středověká" - je věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. To vše je zařazeno do kontextu dějin Moravy a Slezska v daném období. V rámci expozice jsou vystaveny např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, ražby Jana Lucemburského nebo ukázky architektury a architektonické skulptury.

Třetí část nazvaná "Král cizinec" je zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století
s výjimečnými časovými a teritoriálními přesahy. Velice zajímavý je pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny - vdovy Elišky Rejčky v Brně. Prezentovány jsou předměty, které spolu úzce souvisí, i když od konce 14. věku jejich vzájemné vztahy pomalu mizí (díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek). Poprvé je vystaveno několik luxusních kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, které jsou doplněny nádherným Gelnhausenovým kodexem a Zbraslavskou kronikou
z Jihlavy.

Poslední segment "Král diplomat" představuje velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Provenience vystavených předmětů je velmi pestrá s poukazem na královy diplomatické schopnosti, pro něž byl ve své době velice ceněn. Mezi nejzajímavější exponáty patří část pokladu ze slezské Středy (od 7. 2. 2011), kolekce pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. a pohřební koruna krále Rudolfa I. zvaného Kaše a několik předmětů z pokladu dómské pokladnice v Cáchách (relikviář sv. Simeona, zlacená agrafa se Zvěstováním Panny Marie) či pokladnici baziliky San Marco v Benátkách. Poprvé je v ucelené kolekci představena moravská a slezská sepulkrální skulptura.
Výstava bude k vidění do 31. března 2011.

Přednáška Marka Zágory ve GVUO 8.2.2011/ fotografie z přednášky v knihovně /

Český král Jan Lucemburský, který vládl v letech 1310-1346,
je hned z několika důvodů velice zajímavou osobností. Byl
prvním Lucemburkem na českém trůnu, který „chtěl“ svým
sňatkem s Eliškou Přemyslovnou navázat na dědictví po Přemyslovcích.
55 fotek, leden až červen 2013, 17 zobrazení,
Dům umění vernisáž výstavy J.Plečnika 19.12.2013.
38 fotek, 1.1.2002, 53 zobrazení,
# Ostrava – V úterý 21. června 2011 bylav 17 hodin
# slavnostně zahájena výstava Motor & Art v ostravském Domě
# umění. Výstavu zahájí Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného
# umění v Ostravě (GVUO), a Jan Kudrna, kurátor výstavy.
# Expozice věnovaná především prvorepublikovému motorismu a výtvarnému umění
# potrvá do 11. září 2011.
#
# Výstava Motor & Art je zaměřena na umělecká díla s
# motoristickou tematikou od počátku 20. století do konce 50.
# let. Představeno bude na 50 exponátů – obrazy, grafiky,
# plastiky s motoristickou tematikou, plakátová tvorba,
# smaltované cedule, výdejní benzinové stojany, plechovky od
# oleje či prospekty od osobních automobilů a motocyklů.
# Expozice bude netradiční galerijní exhibicí, neboť bude
# doplněna dalšími dobovými reáliemi. Součástí se stane i
# automobil – AERO 500 z roku 1931 – a několik motocyklů z
# průřezu let 1902–1960, které charakteristicky dotvoří dobový kontext.
#
45 fotek, 13.2.2002, 71 zobrazení,
Vstupujeme do teritoria dvou dnes již sesnulých sester z italské rodiny.Fotografie mají přeludnost denního snu , prostoupeného osobitým jižním sluncem. Osobní předměty, sester , které nebyly nikdy vyhozeny, připraveny pro někoho, někde.od někoho. Vernisáž 27.1.2011
110 fotek, 25.1.2002, 98 zobrazení,
# Nevšední, předčasně ukončená životní pouť všestranně talentovaného
# architekta a scénografa, jehož cesta vedla z Prahy přes Paříž do Yokohamy
# až k osamělosti v Praze. Byť jeho architektonické dílo není příliš
# rozsáhlé, vyniká mimořádnou čistotou a působivostí. Připomeňme za všechny
# alespoň puristické krematorium v Nymburce, realizované ve spolupráci s
# Bohumilem Slámou v letech 1922 - 24. Zcela zakladatelskou role sehrál
# Feuerstein při formování moderní české i japonské scénografie. Přednáška
# navazuje na stejnojmenný cyklus České televize věnovaný působení českých
# architektů v zahraničí.
47 fotek, leden 2014 až březen 2015, 54 zobrazení,
Fotografická galerie Fiducia vás srdečně zve na vernisáž výstavy:

Oto Skalický – Horníci

Vernisáž se koná ve středu 25.3.2015 v 18 hodin, výstavu uvede Miro Švolík.

Oto Skalický je studentem 2. ročníku magisterského studia na VŠVU v
Bratislavě, na Katedře fotografie a nových médií. Během bakalářského
studia vytvořil např. Krátký animovaný film (Hlava), konceptuální
fotografický cyklus v lužních lesích Dunaje (na téma: Začátek a konec),
několik autorských knih (Sny, Světlonoš, Sportovci), ve kterých uplatnil
zájem o koláž a příběh. Zde se projevuje jeho zájem a výrazná snaha o
propojení fotografie s jinými výtvarnými disciplínami.Nejvýrazněji to
dokázal aplikovat ve své bakalářské práci Horníci. Jsou to velkoformátové
fotografie na rezavém plechu (např. O rozměru 2*1 m), na který je nanesena
fotografická emulze. Do ní jsou fotografickou cestou naexponované portréty
současných horníků z Banskej Štiavnice. Tématem jeho závěrečné diplomové
práce jsou sportovci.
Po dobu celého studia na VŠVU vystavoval své fotografické práce na různých
školních, katedrových a ateliérových výstavách. A to na Slovensku, v České
republice, v Polsku. Např. Na mezinárodní výstavě slovenských a českých
vysokých uměleckých fotografických škol v Ústí nad Labem (Obraz, v kterém
žijeme), na Prague Photo v Praze, v Galerii Gamu v Praze (2 x 10), na OFF
Festivalu v Bratislavě (Nie len fotografia), v SNG v Bratislavě
(Razmanitosť nutná) a na mnohých ďalších. Samostatnou výstavu měl v
Galérii Photoport v Bratislave.
(z posudku vedoucího Ateliéru kreatívnej fotografie Miro Švolíka)

„Oto Skalický se začal tématem hornictví zabývat v roce 2012 na workshopu
v Banskej Štiavnici, kde pracoval s hornickým archivem. Postupně pronikl k
žijícím horníkům, kteří ještě stále pracují a těží zlato nedaleko Banské
Štiavnice ve vesničce Hodruša hamry. Horníci jsou lidé, kteří přicházejí
do kontaktu se zlatem jako první, a později dostávají odměnu ve formě
peněz, které v dnešní době již zlatem kryté nejsou. Fotografie těl
horníků autor nazvětšoval na zrezivělé plechy, které budou později
korodovat a ničit fotografie až do úplného zmizení fotografií. V dnešní
době tak, podle Oto Skalického, jsou horníky všichni lidé, a právě proto
jsou vhodným příkladem k zobrazení toho, jak celá společnost funguje.
(z textu autora)

Výstava potrvá do 24.4.2015.

Foto: Hana Papežová - Kolářová
36 fotek, 3.1.2013, 30 zobrazení,
DAGMAR HOCHOVÁ – AKROBAT NA GLÓBU ŽIVOTA

Kurátor: Tomáš Pospěch

Fotografická galerie Fiducia, Ostrava

Vernisáž: ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 18 hodin

Úvodní slovo Tomáš Pospěch

Pořádá: Leica Gallery Prague a Fotografická galerie Fiducia

Otevřeno: 12. prosince 2013 – 15. ledna 2014 (otevřeno pondělí-pátek, 10-18 hodin)

Nádražní 30, 702 00 Moravská Ostrava

Komorní retrospektiva významné české dokumentaristky a reportérky Dagmar Hochové (1926-2012), připravená pro Leica Gallery Prague a už dříve reprízovaná v Domě umění v Opavě, se soustředí na stěžejní linii, která provázela celou její tvorbu. Představený výběr připomíná, že byla žákyní Jaromíra Funkeho na Státní grafické škole v Praze, přátelila se s generací, která často rozvíjela podněty surrealismu ve specificky českém pojetí nadrealismu a anatomie zázračna. Její dokumentární i portrétní fotografie i postřehy ze zákoutí ulic byly kořeněny těmito východisky i absurdním nádechem tehdejší socialistické společnosti a Prahy padesátých až osmdesátých let.

Fotografka Dagmar Hochová patří mezi nejvýznamnější české představitele humanistické fotožurnalistiky. Z její tvorby jsou nejvíce známy fotografie dětí a starých lidí, portréty významných osobností, reakce na politické události roku 1968, z pohřbů Jana Palacha nebo Jaroslava Seiferta i ze sametové revoluce v roce 1989 nebo také fotografie z cest do Ruska, Vietnamu, Francie, Itálie, Švédska a na Slovensko.

Výstava čtyř desítek fotografií by chtěla ukázat, že tvorbu Dagmar Hochové neformulovala jen humanistická fotožurnalistika, příklad výstavy Family of Man (1955) nebo tvorba Henri Cartier-Bressona, ale také přátelství s výtvarníky a spisovateli, česká surrealistická tradice, ve které vyrůstala a atmosféra tehdejší Prahy. Vedle momentních fotografií, které nezapřou zmíněná východiska, jsme se proto pokusili sledovat i nepříliš známou a dosud nevystavovanou linii tvorby Dagmar Hochové. Tato fotografka bezprostřednosti dětského světa, života a vztahů mezi lidmi fotografovala také místa bez lidí, která jsou přesto zaplněna intenzívní lidskou přítomností. Nalezená zátiší zobrazují nejen poezii města, ale odráží také důležité politické události. Blízkost s myšlením Jaromíra Funkeho a dalších surrealistů se může projevovat ve sledování dětských „graffiti“ na dlažbě a zdech pražských domů, propadání kouzlu Matějské pouti v době, kdy bývala ještě na dejvickém Vítězném náměstí, i hledání poetiky ve zdánlivě nevýznamných momentech běžného života.

Tomáš Pospěch, kurátor výstavy

Ve výstavě jsou zastoupeny fotografie ze souborů:

Globus smrti

Osobnosti

1968

Dvojice

Matějská pouť

Vietnam

Vltava

Porta Portese

Síla věku

Deset, dvacet, třicet, už jdu!

Dagmar Hochová – biografie

Dagmar Hochová (provdaná Reinhardtová, 1926-2012) se narodila v Praze v rodině historika a publicisty, úředníka univerzitní knihovny Karla Hocha. V letech 1942-1943 a s přestávkou, kdy byla totálně nasazena v Pragfilmu na Barrandově opět v letech 1945-1946 studovala Střední grafickou školu v Praze u Jaromíra Funkeho a Josefa Ehma. Poté, co absolvovala obor kamera na pražské FAMU, pracovala jako fotografka-reportérka na volné noze pro časopisy Vlasta, Kulturní politika, Literární noviny aj. nebo nakladatelství Albatros V letech 1990-1992 byla poslankyní České národní rady.

Celý život se systematicky soustředila na reportážní nebo dokumentární fotografii a portréty. Svými fotografiemi ilustrovala řadu knih. Její tvorba vychází z tradice humanistického fotožurnalismu, soustředila se na systematické zpracování několika základních okruhů (hry dětí, staří, portréty spisovatelů a umělců). Vedle toho vznikaly soubory fotografií z cest (Vietnam, 1961), Paříž (1964), Řím (1965 a 1968), Švédsko (1974), Rusko a Ukrajina. V roce 1989 měla rozsáhlou retrospektivu v Domě U kamenného zvonu připravenou Marií Judlovou. Jednotlivé její projekty mapují především knihy: Deset, dvacet, třicet, už jdu (Kuklik, 1994), Čas oponou trhnul (Kuklik, 1995), Síla věku (Kuklik, 1996), Konec chleba, počátek kamení (Torst, 2001), Deset, dvacet, třicet, už jdu! (Fraktál a Měsíc ve dne, 2009) a retrospektivní publikace Dagmar Hochová (Odeon, 1984) a Dagmar Hochová. Česká fotografka (Torst, 2000). Další informace: http://artlist.cz/?id=5104

Poděkování s pomocí při přípravě výstavy patří galeristce Míle Dubské, grafiku Otu Karlasovi a fotografu Františku Nárovcovi.

Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch

Tel. 604 930 252, e-mail: potom@volny.cz
40 fotek a 1 video, březen 2005 až říjen 2010, 74 zobrazení,
Karel Šiktanc - legenda české poezie po 50 letech v Ostravě. Působil v čas. Květen, Almanachu Květen,šéfred. Mladé fronty . V r.1989 obdržel cenu Jos. Seiferta,v r. 2000 cenu Čes.liter.fondu ,Za sbírku Šarlat státní cenu za literaturu.Kniha Tři nadání se stala knihou roku , sbírka Zimoviště získala cenu Magnesia Litera pro nejlepší básnic. sbírku 2004.
Video na konci./ natočil Jiří Bárta /
Křest monografie P.Hrušky Někde tady. Český básník Karel Šiktanc. v antikvariátě Fiducia v Ostravě.
www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?doc/d-1135
48 fotek, duben až prosinec 2013, 78 zobrazení,
Srdečně vás zveme na křest nové knihy Miroslava Stoniše, která právě
vychází v
nakladatelství Prostor.

Knihu pokřtíme 12.4. v 18:00 v antikvariátu a klubu Fiducia za účasti
autora a hostů - úvodní slovo pronesou Lydie Romanská a Radim Chytka.
Úryvek z knihy přečte Josef Kaluža, herec Komorní scény Aréna.

MIROSLAV STONIŠ se narodil v Ostravě-Vítkovicích v roce 1938, vystudoval
dramaturgii na FAMU, avšak filmu se nikdy nevěnoval a po studiích se
vrátil do Ostravy, kde žije dodnes. Vydal jedenáct knih, tu první, Povídky
pod polštář, v roce 1963, tu předposlední, Paterek a pastýřka laní, roce
2003. Kniha Vdechoval jsem vůni potoka a nabíral svou milou do paměti,
která právě vychází v nakladatelství Prostor, je jeho kniha dvanáctá.
Miroslav Stoniš je také autorem sedmi her, jež se uváděly v mnoha
divadlech, rovněž je autorem rozhlasových a televizních her a osmidílného
televizního seriálu podle románu Oty Filipa Nanebevstoupení Lojzy Lapáčka
ze Slezské Ostravy.
213 fotek, říjen 2013, 52 zobrazení,
Za vítkovickou synagogou – další akce okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu chystá další okrašlovací akci. Proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2013 v 10 hodin na hřišti střední odborné školy AHOL v Ostravě-Vítkovicích.Výstava Ostravské synagogy.

Tentokrát chceme připomenout deportaci židů z Moravské Ostravy do Niska nad Sanem, která se odehrála v říjnu 1939 – šlo přitom o vůbec první transport v historii holocaustu. Událost chceme připomenout okrášlením místa, na kterém dříve stála synagoga v Ostravě-Vítkovicích. Toto místo jsme nevybrali náhodou, šlo o vůbec první vypálenou ostravskou synagogu.

Vítkovický templ navrhl přední ostravský architekt a stavitel Felix Neumann. Stavbu pojal jako samostatně stojící halovou dvoupodlažní budovu o rozměrech 26 x 17 metrů s dvojicí věží v průčelí. Vstupovalo se do ní trojicí mohutných dveří, tvořících součást hlavního jihozápadního průčelí, jehož dominantní vzhled se dvěma věžemi a velkým půlkruhovým oknem s motivem šesticípé hvězdy později poněkud potlačila stavba německé obecné a měšťanské školy dívčí na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad. V prostoru chrámové lodi bylo 160 míst k sezení, hlavní galerie obsahovala 66 míst a na dvě boční galerie se vešlo po 36 osobách. Pozemek, na němž synagoga stála, oddělovalo od ulice železné oplocení na cihlové podezdívce se vstupní brankou. Templ byl vysvěcen 19. září 1911, o osmadvacet let později, 24. května, jej jako vůbec první ostravskou synagogu vypálili nacisté. Po odklizení trosek zde bylo v roce 1941 zřízeno školní hřiště a jako školní hřiště slouží pozemek dodnes. V následujících červnových dnech pak padly za oběť nacistickému řádění další ostravské synagogy. Řada míst, kde stavby stály, přitom dodnes zůstává v anonymitě.

Osud, který postihl židovské synagogy, čekal i na jejich návštěvníky. Pod přímým vedením Adolfa Eichmanna byly už v říjnu roku 1939 z Ostravy vypravovány židovské transporty. Z deseti tisíc ostravských Židů zahynulo v nacistických koncentračních táborech 80 procent. Většina z těch, kteří se vrátili, emigrovala do Izraele. Dnes se v celém Moravskoslezském kraji k židovské komunitě hlásí asi 110 lidí.

Okrašlování začneme na pozemku hřiště AHOL-SOŠ, na kterém vytvořímez kamínků nasbíraných symbolicky na šesti významných místech Ostravy pomníček ve tvaru původního půdorysu synagogy. Do půdorysu pak akademický malíř Karol Hercík vloží repliku kachle z vítkovického templu. Vítkovickou synagogu připomene i pamětní cedule s fotografiemi a krátkým textem reflektujícím její historii. Na místě zároveň vyvěsíme panely připomínající zajímavé momenty a osobnosti vítkovické historie, které nám poskytl Dům u šraněk, kde sídlí muzeum vítkovické historie a také kronikářka tohoto městského obvodu Lenka Kocierzová. V budově školy pak veřejnost může zhlédnout krátký dokument studentů audiovizuální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a Občanského sdružení PANT s názvemHolocaust v životě Luďka Eliáše. Luděk Eliáš, který přežil Osvětim, pak s návštěvníky akce krátce pobeseduje. Závěr okrašlovacího happeningu obstarávernisáž výstavy, která představuje historii ostravských synagog v kresbách.

Obrovské díky Okrašlovacímu spolku při Fiducii v Ostravě.

Foto: Hana Papežová, Dušan Stračánek

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.